جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري سه كارگاه آموزشي در واحد پزشكي تهران

 

     مركز مطالعات و توسعه آموزش EDC برگزار مي كند :

برگزاري سه كارگاه آموزشي در واحد پزشكي تهران

دکتر فرهاد ادهمي معاون آموزشي واحد پزشکی تهران طی گزارشی اعلام نمود : مركز مطالعات و توسعه آموزش ( EDC ) در بهمن ماه سال جاري اقدام به برگزاري 3 كارگاه آموزشي ويژه اساتيد و هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهراننموده است

دكتر ادهمي افزود : موضوع اين سه كارگاه آموزشي عبارت است از : " كارگاه آشنايي با روشهاي ارزيابي نوين باليني " مدرسان اين كارگاه آموزشي از اساتيد واحد پزشكي تهران بوده و فرگيران اعضاي هيات علمي مقطع باليني مي باشند . تاريخ برگزاري اين كارگاه آموزشي در دو ماه پاياني سال روزهاي 21 بهمن ماه وديگري 19 اسفند ماه سال 89 مي باشد .

دومين كارگاه آموزشي با عنوان " حمايت و ترويج تغذيه با شير مادر در بيمارستانهاي دوستدار كودك " به مدت سه روز جهت همكاران پزشك عمومي ، كارشناسان و كارشناسان ارشد پرستاري و مامائي با امتياز باز آموزي مداوم كه در تاريخ هاي 26 لغايت 28 بهمن ماه سال جاري در بيمارستان جواهري برگزار مي گردد.

سومين كارگاه آموزشي كه به مدت دو روز با موضوع " تراكئوستومي اتساعي از راه پوست" كه در تاريخهاي 27 و 28 بهمن ماه سال جاري در سالن ( EDC ) جهت متخصصين بيهوشي ، گوش و حلق و بيني و پزشكان عمومي با امتياز باز آموزي مداوم برگزار خواهد گرديد .

 

 
 

برگزاري سه كارگاه آموزشي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview