جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي كليه گروههاي پزشكي در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گفتگوئي از برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي كليه گروههاي پزشكي در واحد پزشكي تهران خبر داد . وي گفت : روز پنجشنبه 12 اسفند ماه سال جاري امتحان جامع علوم پايه پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي ( پره انترني ) ازساعت 9 صبح تا 13 در ساختمان دانشكده پرستاري و مامائي واحد پزشكي تهران برگزار مي گردد . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران افزود : آزمون فوق تحت نظارت هيات اعزامي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي و معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و با همكاري دست اندركاران اجرايي حوزه معاونت آموزشي واحد پزشكي صورت خواهد گرفت . شايان ذكر است : اين آزمون همه ساله در دونوبت برگزار مي شود و دانشجويان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي در اين آزمون شركت مي كنند . اين آزمون سراسري است و سوالات ازسوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طرح و بطور همزمان در همه دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي اجرا مي شود .

 

 
 

برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي كليه گروههاي پزشكي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview