جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري امتحان جامع علوم پايه و پيش كارورزي كليه گروههاي پزشكي در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر فرشته شاه محمدي مديركل دفتر هماهنگي ، نظارت و ارزشيابي بر رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي طي گفتگويي اعلام نمود : امتحان جامع علوم پايه پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي ( پره انترني ) درتاريخ 12 اسفند ماه سال جاري ازساعت 9 صبح تا 13 در واحد پزشكي تهران و با نهايت دقت و صحت برگزار گرديد . دكتر فرشته شاه محمدي گفت : داوطلبان شركت در اين آزمون جمعاٌ 615 نفر دانشجو بوده اند كه از اين تعداد 188 نفر دانشجوي علوم پايه پزشكي ، 151 نفر دانشجوي پيش كارورزي ، 112 نفر دانشجوي دندانپزشكي ، و 164 نفر دانشجوي علوم داروئي از واحدهاي پزشكي تهران ، تنكابن ، دندانپزشكي و علوم دارويي شركت داشته اند كه بيشترين درصد شركت كننده در امتحانات فوق از واحد پزشكي تهران بوده است . وي افزود : برگزاري امتحان با هماهنگي هاي قبلي بين مركز سنجش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و حوزه اجرايي مربوطه برنامه ريزي شده است . دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران نيز كه به منظور نظارت در امر برگزاري امتحانات در جلسه آمون حضور يافته بود َاظهار داشت : نمرات اكتسابي دانشجويان مي تواند بعنوان يك شاخص علمي دانشجويان اين دانشگاه را در رقابت با ساير دانشجويان پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي مطرح و معرفي نمايد . دكترادهمي افزود : كليد امتحانات از ساعت 6 بعدازظهر امروز 12 اسفند ماه بر روي سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت اعلام خواهد شد . وي همچنين از همكاري آقاي اباسط ميرزائي مدير آموزش كل واحد پزشكي تهران و كليه عوامل اجرائي بدليل ايجاد نظم وكيفيت برگزاري آزمون تشكر و قدر داني نمود . شايان ذكر است :از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، آقاي دكتر شهرام اجتماعي مهر در جلسه حضور و مسئوليت فراهم نمودن شرايط و نظارت بر حسن اجراي آزمون ، طبق مقررات و ضوابط را عهده دار بوده است . گفتني است : اين آزمون همه ساله در دونوبت برگزار مي شود و دانشجويان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي در اين آزمون شركت مي كنند. و سوالات ازسوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همزمان در همه دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بصورت سراسري اجرا مي شود .

 

 
 

برگزاري امتحان جامع علوم پايه و پيش كارورزي كليه گروههاي پزشكي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview