جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      حكم رييس واحد پزشكي تهران تمديد شد

 

     طی حکمی از سوی دکتر جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، حكم دکتراحمد فيروزان در مقام رئيس واحد پزشکی تهران تمديد شد . شایان ذکر است دکتر احمد فیروزان دانشیار نفرولوژیست متخصص بیماریهای داخلی و فوق تخصص بیماریهای کليه ، از سال 1372 بعنوان عضو هیئت علمی همكاري خود را با دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران آغاز نموده است . وي از ابتداي سال 1386 به رياست واحد پزشكي تهران منصوب شده است

 

 
 

حكم رييس واحد پزشكي تهران تمديد شد نسخه قابل چاپ

Preview