جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      حكم معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران به سمت رئيس شورای معاونين دانشجويي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي تمديد شد

 

     طی حکمی از سوی دکتر جاسبی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، آقاي جمال الدين فرزاد شايقي معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران به عنوان رئيس شورای معاونين دانشجويي منطقه 8 دانشگاه تمديد شد. گفتني است هدف از تشكيل شوراي معاونين دانشجوئي ، هم اندیشی و ایجاد وحدت رویه درجهت اجرای قانونمند وظایف محوله و بخشنامه های صادره و تبادل نظر در خصوص امور مهم حوزه معاونت دانشجوئی بوده است . شايان ذكر است : دکترشايقي از سال 79 تا كنون در سمت معاونت دانشجويي واحد پزشكي تهران منصوب و فعالیت ایشان در راستاي افزايش رضايتمندي دانشجويان ، منشاء تحولات بنيادي و همراه با ارتقاء كيفي و امور رفاهي دانشجويان بوده است .
واحد پزشكي تهران در حال حاضر حدود 8 هزار دانشجوي شاغل به تحصيل در 22 رشته تحصيلي دارد و بالغ بر 14 هزار نفر از اين واحد دانشگاهي فارغ التحصيل شده اند .

 

 
 

حكم معاون دانشجويي واحد پزشکی تهران به سمت رئيس شورای معاونين دانشجويي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي تمديد شد نسخه قابل چاپ

Preview