جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري مراسم جشن روپوش سفيد دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي درواحد پزشكي تهران

 

     دكتر ژيلا اميرخاني رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي ، طي گفتگوئي از برگزاري مراسم جشن روپوش سفيد دانشجويان پزشكي در بيمارستان هاي تابعه اين واحد دانشگاهي و ساير بيمارستانهاي طرف قرارداد خبر داد . وي افزود : هدف از برپائي اين مراسم معرفي بيمارستان و سيستم آموزش باليني و بازگو نمودن وظايف دانشجويان پزشكي در قبال بيماران مي باشد . گفتني است اين مراسم در آستانه آغازين روزهاي سال جديد و همزمان با اولين حضور دانشجويان كارورز و كارآموز در بخش هاي مختلف بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي و با حضور روساي بيمارستانها و اعضاي محترم هيأت علمي صورت مي گيرد .

 

 
 

برگزاري مراسم جشن روپوش سفيد دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي درواحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview