جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تشكيل كلاسهاي آموزش زبان انگليسي

 

     بسمه تعالي

كميته پژوهشي زنان برگزار مي نمايد :

تشكيل كلاسهاي آموزش زبان انگليسي

ويژه اساتيد

كلاسهاي مكالمه

نيمه رايگان

اساتيد و جدول زمانبندي اين دوره آموزشي :

جناب آقاي دكتر مهدي پور : شنبه ها 11-30/12

جناب آقاي دكتر افشار: سه شنبه ها 11-30/12

تاريخ شروع دوره : فروردين ماه 1390

مدت هر دوره آموزشي : يكماه

داوطلبان مي توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر از طريق مراجعه حضوري به دفتردانشكده پزشكي ( سركار خانم محبوبي ) و يا به سايت واحد پزشكي تهران اقدام نمايند .

 

 
 

تشكيل كلاسهاي آموزش زبان انگليسي نسخه قابل چاپ

Preview