جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تاكيد بر اجراي طرح حاکمیت بالینی Clinical Governance در واحد پزشكي تهران

 

     درهفتاد و پنجمين شوراي درمان واحد پزشكي تهران تصويب شد :
تاكيد بر اجراي طرح حاکمیت بالینی Clinical Governance در واحد پزشكي تهران
دراولين جلسه شوراي درمان واحد پزشكي تهران كه در آغاز سال جديد تشكيل گرديد ، بر ضرورت اجراي طرح حاكميت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامي وبيمارستانهاي تابعه اين واحد دانشگاهي تاكيدشد . هفتاد و پنجمين جلسه شوراي درمان واحد پزشكي جلسه راس ساعت 45/9 صبح روز دوشنبه 22 فروردين با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد و در محل سالن EDC برگزار گرديد . در اين نشست ، ضمن طرح مسائل جاري بيمارستانها پيرامون اهداف و برنامه هاي آموزشي ، درماني دانشگاه در طول سال جاري بحث و تبادل نظر بعمل آمد ، رئيس واحد پزشكي تهران با اشاره به مفهوم حاکمیت بالینی گفت : در آستانه شروع فصلي نوين از حيات علمي و آموزشي واحد پزشكي تهران قرار داريم و بر همگي ماست كه در اجراي دقيق اين طرح كه هدف نهائي آن ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است . بكوشيم در ادامه جلسه موارد ذيل مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت :
• بحث و بررسي پيرامون استاندارد سازي طرح ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد
• نحوه ارتقاء شغلي پرستاران وپرسنل كادر درماني در بيمارستانهاي تابعه
• بازنگري قرار دادهاي مربوط به خريد و تعميرات لوازم و تجهيزات پزشكي
• انتقال دستگاه الكترو شوك از بيمارستان جواهري به مركز اسكيل لب ، به منظور تجهيز و ارتقاء سطح عملي آموزش دانشجويان پزشكي
• تصميم گيري درخصوص نحوه پذيرش بيماران بخش روانپزشكي بيمارستان بوعلي و بررسي پيشنهاد بستري بيماران بصورت Day Careو پيگيري جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي
• برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت جهت ارتقاء سطح علمي و آگاهي پرستاران و با استفاده از تجارب علمي اساتيد صاحبنظر
گفتني است اعضاء شورا ي درمان واحد پزشكي تهران متشكل از مشاور و قائم مقام رييس واحد ، روساي بيمارستانهاي بوعلي ، جواهري ، امير الموءمنين و درمانگاه قدس ، معاون آموزشي ، معاون بهداشت و درمان ،معاون مالي – اداري، رئيس دانشكده پزشكي و تعدادي از مسئولان كارشناس مي باشند .

 

 
 

تاكيد بر اجراي طرح حاکمیت بالینی Clinical Governance در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview