جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      پذيرش مقاله دانشجوي واحد پزشکي تهران در کنگره بين المللي ارتوپدي مصر

 

     مريم اسلامي دانشجوي پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران در چهل و نهمين کنگره بين المللي ارتوپدي مصر مورد پذيرش قرارگرفت. به گزارش آنا، اين کنگره 25 تا 29 نوامبر 2007 مصادف با چهارم تا هشتم آذرماه با حضور دو هزار متخصص ارتوپد از سراسر دنيا در قاهره برگزار مي شود. در اين نشست 60 مقاله علمي از انجمن هاي ارتوپدي اطفال آمريکا، اليزارف روسيه ارايه مي شود و مريم اسلامي نيز با ارائه سه مقاله که دو مقاله آن به صورت سخنراني و يک مقاله به صورت پوستر است در اين کنگره حضور خواهد داشت. مقاله مريم اسلامي، تنها مقاله پذيرفته شده از ايران در اين کنگره است.

 

 
 

پذيرش مقاله دانشجوي واحد پزشکي تهران در کنگره بين المللي ارتوپدي مصر نسخه قابل چاپ

Preview