جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تقدير از اقدامات و عملكرد معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران

 

     در اولين جلسه شوراي معاونين فرهنگي در سال جديد صورت پذيرفت :

تقدير از اقدامات و عملكرد معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران

در اولين جلسه شوراي فرهنگي منطقه 8 كه روز يكشنبه 25 ارديبهشت ماه با حضور دكتر احمد فيروزان رئيس واحد پزشكي تهران ، دكتر مهرشاديان دبير منطقه 8 و كليه معاونين و مسئولان امور فرهنگي واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي در منطقه مزبور و در سالن اجتماعات واحد پزشكي تهران تشكيل گرديد ، از خدمات ارزشمند و فعاليت هاي معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران در بسط و گسترش امور فرهنگي در اين واحد دانشگاهي تقديربعمل آمد .

اين جلسه با تلاوت آياتي چند از قرآن كريم راس ساعت 10 صبح آغاز گرديد . دكتر احمد فيروزان ضمن خوشامد گوئي از شركت و هم انديشي مسئولان حاضر در جلسه تشكر نمود . وي اهميت پرداختن به حيطه مسايل فرهنگي را در محيط دانشگاه امري خطير و متفاوت از ساير وظايف سازماني برشمرد .

وي افزود : حضور دكتر فاطمي در سمت قائم مقام و معاون فرهنگي در واحد پزشكي تهران فرصت مغتنمي است .زيرا فعاليت ايشان باعث ارتقاء سطح كيفي فعاليت هاي فرهنگي و با استفاده از نيروي جذب دانشجويان و پرورش خلاقيت آنان شده است .

گفتني است در اين جلسه موضوعاتي از جمله بررسي نحوه برگزاري همايش هاي ملي ، اتخاذ تصميم در خصوص اهميت و جايگاه موضوع « امر به معروف و نهي از منكر » و بررسي محور ها و هدفهاي همايش « تاثير فرهنگ اسلامي بر شعر تعليمي » در سطح ملي مطرح گرديد . در ادامه جلسه حجه السلام و المسلمين حبيبي مدير كل محترم تحقيقات و برنامه ريزي دانشگاه با تكيه بر اهميت و ارزش اطلاعات در قرن حاضر ، از ضرورت ارتقاء وب سايت و پورتال امور فرهنگي درحوزه ثبت برنامه هاي انجام شده در واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد .

 

 
 

تقدير از اقدامات و عملكرد معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview