جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      راه اندازي مركز سنگ شكن و براكي تراپي در بيمارستان بوعلي وابسته به واحد پزشكي تهران

 

     

در حاشيه برگزاري مراسم روز استاد مطرح شد :

راه اندازي مركز سنگ شكن و براكي تراپي در بيمارستان بوعلي

وابسته به واحد پزشكي تهران

دکتر سيد احمد سيد مهدي رئيس بيمارستان بوعلي طي گفتگوئي از راه اندازي بخش سنگ شكن و براكي تراپي در بيمارستان بوعلي جاري خبر داد . وي گفت : به منظور گسترش و توسعه خدمات درماني و در جهت پاسخگوئي به نياز مراجعان و مردم منطقه بخش سنگ شكن برون اندامي و بخش براكي تراپي با مشاركت بخش خصوصي از ابتداي خردادماه سال جاري در بيمارستان بوعلي افتتاح و مورد بهر ه برداري قرار خواهد گرفت .

دكتر سيد مهدي خاطر نشان ساخت : طبق بررسي هاي بعمل آمده در شهر تهران ، نياز به 30 مركز راديوتراپي مي باشد كه در حال حاضر كمتر از 10مركز فعال در سطح شهر وجود دارد . بهمين دليل با راه اندازي اين مركز اقدام مهمي در جهت رفع نياز بيماران شده است .رئيس بيمارستان بوعلي ابراز اميدواري نمود تا پايان سال 90 با ورود دو دستگاه راديو تراپي شاهد فعاليت هر چه بيشتر اين مركز باشيم . دكتر سيد مهدي در بخش ديگري از اين گفتگو به افتتاح بخش سنگ شكن برون اندامي از اوايل خرداد ماه اشاره نمود و گفت : بيمارستان بوعلي تا كنون مجهز به وسائل كامل اورولوژي براي سيستوسكوپي و سنگ شكن درون درون اندامي بوده است كه با اضافه شدن امكانات سنگ شكن برون اندامي اين مجموعه تكميل خواهد شد .

 

 
 

راه اندازي مركز سنگ شكن و براكي تراپي در بيمارستان بوعلي وابسته به واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview