جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمديد حكم معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران

 

     طی حکمی از سوی رئيس دانشگاه آزاد اسلامی حكم دكتر مير مسعود فاطمي در سمت معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران به مدت يك سال ديگر تمديد شد . گفتني است دكتر مير مسعود فاطمي همچنين عهده دار مسئوليت قائم مقام رياست واحد پزشكي تهران مي باشد . وي در مقام معاون فرهنگي اين واحد دانشگاهي مسئوليت امور فرهنگي را بعهده داشته و در مدت تصدي منشاء خدمات موثري بوده است . راه اندازي پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی واحد پزشکی تهران ، به منظوردسترسـی به آخرین اطلاعات در زمینه های فرهنگی ، علوم قرآنی و اخبار دانشگاهـی، تنها گوشه اي ازاين اقدامات است . اين سايت به آدرس زير در اختيار علاقمندان مي باشد : www. Farhangi-tmu.org

 

 
 

تمديد حكم معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview