جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب رئيس دانشكده پزشكي بعنوان عضو شوراي پژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي

 

     طي حكمي از سوي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي دكتر ژيلا امير خاني رئيس دانشكده پزشكي واحد پزشكي تهران بعنوان عضو شوراي پژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد . دكتر اميرخاني قبل از اين نيز در سمت رئيس كميته پژوهشي زنان واحد پزشكي تهران مسئوليت راه اندازي و تشكيل هسته مركزي اين شورا را در واحد پزشكي تهران عهده دار بوده است و خدمات وي در اين زمينه با تشكيل جلسات مستمر ماهيانه ، برگزاري همايش و سمينارهاي مختلف آموزشي ، جذب زنان عضو هيات علمي پژوهشگر ، شناسائي نقاط قوت و جذب ، پيگيري جهت اخذ مجوز فصلنامه « پزشكي و زن » همراه بوده است . اين كميته همجنان در زمينه شناسائي موضوعاتي براي پژوهش هاي كاربردي و برگزاري نشست هاي تخصصي در جهت جستجوي بستري براي برند سازي تحقيقات در حيطه علوم پزشكي فعاليت مي نمايد . براي ايشان و همه زنان پژوهشگر عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي آرزوي توفيق و سربلندي مي نمائيم

 

 
 

انتصاب رئيس دانشكده پزشكي بعنوان عضو شوراي پژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview