جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      قبول مسئوليت در تمام پست ها و سمت هاي اجرائي دانشگاه وظيفه اي خطير و داراي ابعادي همه جانبه و بسيار مهم است

 

     در مراسم معارفه معاون پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران مطرح شد :

قبول مسئوليت در تمام پست ها و سمت هاي اجرائي دانشگاه وظيفه اي خطير و داراي ابعادي همه جانبه و بسيار مهم است

دكتر احمد فيروزان رئيس واحد پزشكي تهران با حضور در مراسمي كه به مناسبت تودیع و معارفه معاون پژوهش و فناوري در روز شنبه 11 تيرماه سال جاري در سالن EDC برپا گرديد.از خدمات ارزشمند دكتر سيد عليرضا نجفي در طول مدت تصدي تقدير و تشكر نمود و دكتر سيد شهاب الدين محسني را بعنوان معاون جديد پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران بدين سمت معرفي و منصوب نمود . رئيس واحد پزشكي تهران با اشاره به اهم فعاليت و اقدامات گسترده اي كه در حوزه معاونت پژوهشي صورت گرفته است ، از عملكرد معاونت پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران بعنوان يكي از موفق ترين حوزه هاي اجرائي و معاونت هاي دانشگاه نام برد و گفت : قبول مسئوليت در تمام پست ها و سمت هاي اجرائي دانشگاه وظيفه اي خطير و داراي ابعادي همه جانبه و بسيار مهم است زيرا وقتي كسي مسئوليتي را براي انجام كاري در يك محيط علمي و آموزشي بعهده مي گيرد مجموعه قابل ملاحظه اي از افراد از توانمندي شغلي او بهره مند و يا متضرر مي شوند و واحد پزشكي تهران از خدمات شايسته دكتر نجفي بخوبي بهره مند بوده است. و شايسته است مسئولان دانشگاه اين نكته را در نظر بگيرند كه امروز اين واحد دانشگاهي با متجاوز از 8 هزار دانشجو و 250 نفر عضو هيات علمي وظيفه سنگيني را را در قبال ذينفعان خود بعهده دارد . دكتر فيروزان ابراز اميدواري نمود با استفاده از تجربيات مفيد ، روحيه پژوهش طلبي و ايده هاي خلاقانه دكتر محسني شاهد موفقيت ها و دستاوردهاي روزافزوني درحوزه معاونت پژوهشي واحد پزشكي تهران باشيم .

گفتني است دكتر محسني متخصص پوست و مو مي باشد . و سابقه چندين سال فعاليت آموزشي و درماني در بيمارستان هاي تابعه واحد پزشكي تهران را به عهده داشته است . شايان ذكر است مسئوليت قبلي دكتر محسني رياست مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ( EDC ) بوده است .

 

 
 

قبول مسئوليت در تمام پست ها و سمت هاي اجرائي دانشگاه وظيفه اي خطير و داراي ابعادي همه جانبه و بسيار مهم است نسخه قابل چاپ

Preview