جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري آزمون سراسري كليه گروههاي غير پزشكي در واحد پزشكي تهران

 

     همزمان با كليه واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور صورت گرفت :

برگزاري آزمون سراسري كليه گروههاي غير پزشكي

در واحد پزشكي تهران

آقاي اباسط ميرزايي نماينده تام اختيار برگزاري آزمون در واحد پزشكي تهران طي گفتگويي اعلام نمود : آزمون سراسري گروه هاي غير پزشكي درتاريخ هاي پنجشنبه و جمعه (16 و17 تير ماه ) سال 1390 در چهار نوبت صبح و بعد از ظهر در واحد پزشكي تهران و با نهايت دقت و صحت برگزار گرديد .

رئيس اداره كل آموزش واحد پزشكي تهران افزود : درآزمون غير پزشكي گروه رياضي و فني مهندسي ، علوم انساني ، علوم تجربي و گوه هنر سال جاري كه با حمايت و برنامه ريزي دكتر احمد فيروزان رئيس واحدپزشكي و همكاري كليه مسئولان حوزه هاي مختلف دانشگاهي برگزار شد ، جمعاٌ متجاوز از 12 هزار نفر داوطلب حضور داشته اند .

وي افزود : برگزاري آزمون با هماهنگي هاي قبلي بين مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي و حوزه اجرايي مربوطه برنامه ريزي شده است . وي گفت : اين آزمون سراسري است و سوالات ازسوي مركز آزمون دانشگاه آزاداسلامي همزمان در سراسر كشور در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي اجرا مي شود

دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران نيز كه به منظور نظارت در امر برگزاري امتحانات در جلسه آمون حضور يافته بود َاظهار داشت : در برگزاري مطلوب اين آزمون علاوه بر هماهنگي رئيس اداره كل آموزش واحد پزشكي تهران ، از همكاري مدير حراست بدليل حفاظت فيزيكي و ايجاد امنيت و آرامش شركت كنندگان و حوزه روابط عمومي در جهت اطلاع رساني و توزيع رايگان ويژه نامه روزنامه فرهيختگان ، پخش بروشور معرفي واحد، پذيرائي و راهنمائي همراهان داوطلبان جهت اسكان و استفاده از مسجد و حسينيه امير المومنين واقع در منطقه زرگنده و ساير اقدامات لازم تشكر و قدر داني نمود . گفتني است : اين آزمون همه ساله در چهار نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار مي شود و داوطلبان رشته هاي غير پزشكي در اين آزمون شركت مي كنند .

شايان ذكر است : در جريان برگزاري آزمون فوق رئيس واحد پزشكي تهران ، به همراه كليه معاونين دانشگاه در جلسه حضور و مسئوليت فراهم نمودن شرايط و نظارت بر حسن اجراي آزمون ، طبق مقررات و ضوابط را عهده دار بوده است .

 

 
 

برگزاري آزمون سراسري كليه گروههاي غير پزشكي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview