جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تسهيلات ويژه براي براي 26 داوطلب معلول و بيمارآزمون90 در واحد پزشكي تهران

 

     اباسط ميرزايي رئيس آموزش كل واحد پزشكي تهران و نماينده تام اختيار برگزاري آزمون سراسري در واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود : به موجب دستورالعمل و شرايطي كه از سوي مركز آزمون سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي براي داوطلبان معلول و بيماران در كنكور سال 90 در نظر گرفته شده بود . تسهيلات ويژه اي در واحد پزشكي تهران براي داوطلبان معلول شركت كننده دركنكور امسال ارائه شد و تعداد 26 داوطلبي كه با مشكل معلوليت ( ناشنوا ، نابينا و معلولان حركتي ) كه از مسئولان سازمان مركزي به حوزه امتحاني واحد پزشكي تهران معرفي شده بودند ، در مكاني مناسب و همراه با منشي به سئوالات خود پاسخ دادند .
وي تصريح نمود : زمان پاسخگويي به سوالات آزمون سراسري براي اين دسته از داوطلبان نسبت به سايرين متفاوت است و بر اين اساس مدت زمان پاسخگويي به سوالات تقريبا 3/1 برابر زمان لازم هر آزمون در نظر گرفته شده است و داوطلبان مي بايست برابر با دستورالعمل‌هاي مربوطه نسبت به پاسخگويي سوالات اقدام نمايند . شايان ذكر است در آزمون عصر جمعه يكي از داوطلبان رشته ارتباط تصويري كه به علت جراحي در بيمارستان مهر بستري بوده بر روي تخت بستري به حوزه آزمون واحد پزشكي تهران منتقل شد با توجه به اينكه وي حتي قادر به نشستن نبود تسهيلات ويژه اي از سوي مسئولين دانشگاهي و حوزه حراست دانشگاه براي اين بيماردر نظر گرفته شد . اين تسهيلات شامل حمل و انتقال بيمار با تخت بستري و ساير فوريت هاي پزشكي بوده است . گفتني است در آزمون سال جاري جمعاٌ براي 26 نفر داوطلب معلول امكانات ويژه اي در نظر گرفته شد . اين دسته از شركت كنندگان نيز همانند ساير داوطلبان در نهايت آرامش به سئولات خود پاسخ داده اند .

 

 
 

تسهيلات ويژه براي براي 26 داوطلب معلول و بيمارآزمون90 در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview