جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري كارگا ه هاي آموزش نماز و احكام در واحد پزشكي تهران

 

     رحيم طياريه مديرامورفرهنگي واحد پزشكي تهران طي گزارشي از برگزاري كارگاه آموزش نماز و احكام خبر داد. وي گفت: در راستاي اشاعه و ترويج فرهنگ نماز و به همت معاونت فرهنگي واحد پزشكي تهران كارگاه هاي آموزش نماز و احكام " ويژه كاركنان " بطور همزمان در سطح واحد و همچنين ساير مراكز درماني " بوعلي ، اميرالمومنين و جواهري " از ارديبهشت ماه لغايت تير ماه سال جاري طبق جدول زمانبندي و در روزهاي مختلف هفته برگزار گرديد . شايان ذكر است شركت كنندگان در اين كارگاه ضمن شناخت و آشنائي با فلسفه وجودي نماز و احكام از محضر اساتيدي چون حجه السلام و المسلمين محمدي آشنائي ، آقاي حامدي مهر و خانمها كرماني و غفوري بهره مند شدند . شايان ذكر است : به شركت كنندگاني كه آزمون پايان دوره را با موفقيت سپري نموده اند گواهي نامه دوره نماز واحكام اعطاء گرديد .

 

 
 

برگزاري كارگا ه هاي آموزش نماز و احكام در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview