جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      بیمارستان امیرالمومنین درجه یک شناخته شد

 

     دکتر فرهاد سرابندی رئیس بیمارستان امیرالمومنین طی گفتگوئی اعلام نمود: با تلاش پرسنل وپزشکان وبراساس ضوابط ودستورالعمل های استاندارد بیمارستانهای کشور ، بيمارستان اميرالمومنين از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي درجه يك شناخته شد . وی افزود : همچنین بخشهای ویژه این بیمارستان که همچون سالهاي گذشته موفق به اخذ درجه یک ارزشیابی گردیدند . رئيس بيمارستان اميرالمومنين افزود : گواهينامه ارزشيابي اين بيمارستان توسط گروه ارزشيابي مراكز درماني با امتياز درجه يك از سوي دكتر حسين حاتم نژاد مدير درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران به بيمارستان اعلام گرديده است . وي گفت : ارزشيابي بيمارستان اميرالمومنين برمبناي تحكيم و تثبيت ارزشهاي متعالي و براساس دستور العمل استاندارد و ضوابط ارزشيابي بيمارستانهاي عمومي كشور در اواخر ارديبهشت ماه سال 90 صورت گرفته است . در پايان اين گزارش دكتر سرابندي از الطاف الهی وتلاش بی وقفه دكتر احمد فيروزان رياست واحد پزشكي تهران همچنين اعضاء هیات علمی وپرسنل زحمتكش در ارتقاء سطح كمي و كيفي بیمارستان تقدير و تشكر نمود .

 

 
 

بیمارستان امیرالمومنین درجه یک شناخته شد نسخه قابل چاپ

Preview