جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      فصلنامه « علوم پزشكي » دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران جزء مجلات برترعلمي - پژوهشي شناخته شد

 

     در مصاحبه با معاون پژوهش و فناوري واحد پزشکی تهران عنوان شد :
فصلنامه « علوم پزشكي » دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران جزء مجلات برترعلمي - پژوهشي شناخته شد
فصلنامه « علوم پزشكي » دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران موفق شد تا در درجه بندي نشريات كمسيون نشريات وزارت بهداشت و درمان ، آموزش در دسته مجلات درجه يك قرار گيرد . دکتر سيد شهاب الدين محسني معاونت پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران ضمن اعلام اين خبر افزود : بر اساس شاخص ها و ملاك هاي ارزيابي كمسيون نشريات كه زير نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اداره مي گردد و همچنين به موجب اساسنامه معاونت پژوهش و فناوري سازمان مركزي ، اين فصلنامه جزء مجلات برتر علمي – پژوهشي شناخته شده است . شایان ذکر است مقالات مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در نمایه های Magiran ,SID ,Index Copernicus , Index Medicus (EMRO) (Global, Health ,CAB Abstracts & Iran Medex و ISC ايندكس مي باشد . ‍
وب سايت مجله علوم پزشكي دوزبانه بوده و داراي امكا ناتي نظيرOnline Submission و داوري الكترونيكي مي باشد. آرشيو مقالات نيز بصورت رايگان در اين سايت موجود است.
شايان ذكر است : مدير مسئول وسردبير اين فصلنامه دكتر سيد حسين يحيوي معاون علوم پزشكي و قائم مقام سردبيري خانم دكتر زنگنه مي باشد . كسب عنوان، بالاترين اعتبار علمي در داخل كشور افتخار و مزيت بزرگي است كه مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي پس از دو دهه از آغاز حيات علمي خود و در سايه همت و تلاش اعضاي هيات علمي دانشگاه به آن دست يافته است .
اعضای هیئت تحریریه مجله به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :
دكتركاظم پريور ، استادگروه زيست شناسي دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم وتحقيقات ، دکترشهلا چایچیان ، دانشیارگروه زنان دانشگاه آزاداسلامی واحدپزشکی تهران ، دکترولی اله حسنی استاد گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دکترفهیمه رمضانی ، دانشیار گروه زنان مرکز تحقیقات بهداشت باروری معاونت تحقیقات وفن آوری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ، دكترمهرانگيز زنگنه ، دانشيار گروه عفوني دانشگاه آزاداسلامي واحد پزشکی تهران ، دکترسیدمحمدمسعود شوشتریان ، استاد گروه فیزیک پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحدپزشکی تهران ، دكترحامدشفارودي ، استاديارگروه فارماكولوژي دانشگاه آزاداسلامي واحدپزشكي تهران دكترمحبوبه صفوي ، استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه آزاداسلامي واحدپزشكي تهران ، دکترصنمبرصدیقی ، دانشیارگروه انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دكتراحمدفيروزان دانشيارگروه نفرولوژي دانشگاه آزاداسلامي واحدپزشكي تهران ، دکترابوالفضل مهدیزاده ، استاد گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران ودکترسیدحسین یحیوی ، استاد گروه بیهوشی دانشگاه آزاداسلامی واحدپزشکی تهران معاونت پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران افزود : مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارتقاءسطح دانش اساتید ،پژوهشگران ،پزشکان ،دستیاران ودانشجویان پزشکی وآگاه ساختن آنها به فن آوری های جدید وبرخی تحولات ودگرگونی های علم پزشکی ،در حیطه های مربوط به علوم پایه ،بالینی وبهداشتی به صورت فصلنامه وبه زبان فارسی انتشار می یابد . و انواع مقالات مورد پذیرش عبارتند از : مقالات پژوهشی اصیل ، مقالات مروری که از اشخاص مجرب وصاحب نظر در موضوع مربوطه در صورتی که تعدادی از منابع وتجارب شخصی در مقاله به کاررفته باشد ،پذیرفته خواهد شد ،گزارش مورد(case report) که بایدتا حد امکان از نوادر علوم پزشکی یا عوارض بسیار کمیاب بیماریهای شایع می باشد .
افسانه امينيان کارشناس دفتر مجله با اعلام انتشار هیجدهمین شماره فصلنامه علوم پزشکی مربوط به تابستان 90( دوره 21- شماره 2- پی درپی64-تابستان1390 ) افزود : اساتيد و اعضاي هيات علمي مي توانند جهت ارسال مقالات خود به آدرس الكترونيكي زير مراحعه نمايند . info@iau-tmuj.ir medical.journal@yahoo.com
نشانی : تهران, خيابان شريعتی, خيابان خاقانی, زرگنده, دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران, دفتر مجله علوم پزشکی, کد پستی 19168, صندوق پستی 1495/19395 تلفن : 22618551 دورنگار : 22008049

 

 
 

فصلنامه « علوم پزشكي » دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران جزء مجلات برترعلمي - پژوهشي شناخته شد نسخه قابل چاپ

Preview