جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري سخنراني «‌مهندسي ژنتيك و كاربرد آن در پزشكي » در واحد پزشكي تهران

 

     با حضور دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان صورت گرفت :
برگزاري سخنراني «‌مهندسي ژنتيك و كاربرد آن در پزشكي » در واحد پزشكي تهران
دكتر سيد شهاب الدين محسني معاون پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران طي گزارشي از برگزاري نشست علمي و جلسه سخنراني تحت عنوان « مهندسي ژنتيك و كاربرد آن در پزشكي » با حضور دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان خبر داد .
دكتر فاطمه روح اله متخصص بيولو‍ژي سلولي و مولكولي ، عضو هيات علمي و رئيس باشگاه پژوهشگران واحد پزشكي تهران در باره اهميت و نحوه برگزاري اين سخنراني علمي گفت : در اين نشست علمي كه با حضور دكتر محسني معاون پژوهشي و فناوري و جمعي از اساتيد و دانشجويان رشته هاي مختلف علوم پزشكي در تاريخ 28 شهريور ماه سال جاري در سالن EDC واحد پزشكي تهران برگزار گرديد ، در باره اهميت علم ژنتيك در حيطه علوم پزشكي مطالب علمي و ارزنده اي مطرح شد .
دكتر مهرداد هاشمي ، متخصص ژنتيك و عضو هيات علمي واحد پزشكي تهران سخنران اين جلسه علمي ضمن تشريح علم ژنتيك گفت : . تاريخ علم هميشه بيانگر اين موضوع بوده است كه عمدتاً پيشرفت يك علم بستگي به توسعة ‌روشها و ابزارهاي مطالعة آن علم دارد. امروزه روش هاي مهندسي ژنتيك در تمام علوم تجربي اعم از پزشكي،‌ زيست شناسي و كشاورزي كاربرد پيدا كرده و اساس بسياري از كارهاي تحقيقاتي شده اند.

 

 
 

برگزاري سخنراني «‌مهندسي ژنتيك و كاربرد آن در پزشكي » در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview