جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري مراسم جشن روپوش سفيد دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي درواحد پزشكي تهران

 

     دكتر ژيلا اميرخاني رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي ، طي گفتگوئي از برگزاري مراسم جشن روپوش سفيد دانشجويان پزشكي در بيمارستان هاي تابعه اين واحد دانشگاهي و ساير بيمارستانهاي طرف قرارداد خبر داد . وي افزود : هدف از برپائي اين مراسم معرفي بيمارستان و سيستم آموزش باليني و بازگو نمودن وظايف دانشجويان پزشكي در قبال بيماران مي باشد .

رئيس دانشكده پزشكي افزود : برگزاري جشن "روپوش سفيد" به عنوان برنامه مدون غير درسي در حوزه "اخلاق پزشكي" براي دانشجوياني كه وارد مقطع كارآموزي باليني ميشوند ضروريست گفتني است اين مراسم در آستانه آغازين روزهاي سال تحصيلي جديد 90-91 و همزمان با اولين حضور دانشجويان كارورز و كارآموز در بخش هاي مختلف بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي و با حضور روساي بيمارستانها و اعضاي محترم هيأت علمي برگزار مي گردد .

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي همچنين افزود : در اين مراسم علاوه بر مخاطبين اصلي كه كارآموزان جديدالورود به دوره استاژري مي باشند ، گروهي از كارورزاني كه براي اولين بار وارد اين دوره آموزشي ميشوند و نيز كليه دانشجويان دوره كارآموزي وكارورزي كه در ادامه دوره ميباشند و همراه با جمعي از مسئولان آموزشي درماني واساتيد دوره آموزش باليني شركت مي نمايند و توضيحات لازم پيرامون مجموعه قوانين لازم الاجراي مربوط به آموزش باليني و نحوه فعاليت در بيمارستان(ضرورتها-محدوديتها-مسئوليتها ) توسط اساتيد ارائه مي گردد .

معرفي سايت"دانشكده پزشكي" واحد پزشكي تهران به منظور در دسترس قرار دادن آيين نامه ها و تشويق به شركت فعالانه دانشجويان در انتخاب نمايندگان خود در شوراي مشاركت دانشجويي دانشكده پزشكي نيز از جمله اهداف برگزاري مراسم جشن رو پوش سفيد در واحد پزشكي تهران و مراكز درماني تابعه مي باشد . شايان ذكر است دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران داراي سه بيمارستان ( بوعلي در شرق تهران ، بيمارستان جواهري در مركز شهر و بيمارستان امير واقع در جنوب شهر تهران ) و درمانگاه تخصصي قدس واقع در غرب تهران مي باشد

 

 
 

برگزاري مراسم جشن روپوش سفيد دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي درواحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview