جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      راه اندازي دفتر حقوقي در واحد پزشکي تهران

 

     رئيس واحد علوم پزشکي تهران، طي بخشنامه اي به معاونان، روساي دانشکده ها، مديران و روساي ادارات واحد پزشکي تهران اعلام کرد: به منظور ارائه خدمات حقوقي از قبيل مشاوره در تهيه و تنظيم قراردادها، حل و فصل اختلافات حقوقي و دفاع از حقوق واحد در مراجع قانوني، دفتر حقوقي در محل ساختمان پزشکي راه اندازي شده است. در اين بخشنامه تاکيد شده است: تمامي موضوعات مورد بررسي از طريق دبيرخانه واحد پزشکي به دفتر مزبور ارجاع و از ارجاع مستقيم موارد خودداري شود تا کارشناسان اين دفتر بتوانند با طرح اولويت بندي نسبت به حل و فصل مشکلات، اقدام کنند.

 

 
 

راه اندازي دفتر حقوقي در واحد پزشکي تهران نسخه قابل چاپ

Preview