جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تقويم دانشگاهي نيمسال دوم 91-90 در واحد پزشكي تهران اعلام شد

 

     دكتر فرهاد ادهمي معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گفتگوئي از تاريخ شروع ترم جديد تحصيلي در بهمن ماه سال جاري براي كليه رشته هاي تحصيلي گروه علوم پزشكي و گروه غير پزشكي خبر داد . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران روز 23 بهمن ماه سال 1390 را تاريخ شروع ترم رشته تحصيلي هاي گروه علوم پزشكي و گروه غير پزشكي اعلام نمود . دكتر ادهمي افزود : تاريخ شروع ترم دانشجويان پزشكي درمقطع فيزيوپاتولوژي 15 فروردين ماه و تاريخ پايان ترم دانشجويان اين مقطع تحصيلي در روز 31 شهريور ماه سال 1391مي باشد. شايان ذكر است : تاريخ شروع و پايان امتحانات كليه رشته هاي تحصيلي گروه علوم پزشكي و گروه غير پزشكي 3 لغايت 22 تير ماه سال 1391 در نظر گرفته شده است . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران در ادامه گفت : با توجه به هماهنگي هائي كه با دست اندر كاران و حوزه هاي مختلف دانشجوئي و معاونت پژوهش و فناوري بعمل آمده است ، دانشجويان محترم مي توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاع از برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد اينترنتي به سايت واحد پزشكي تهران به آدرس زير مراجعه نمايند : www.iautmu.ac.ir

 

 
 

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم 91-90 در واحد پزشكي تهران اعلام شد نسخه قابل چاپ

Preview