جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تشريح برنامه استراتژيك و آغاز اجراي برنامه پنجساله (94-90) در افق 1404 دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشكي تهران

 

     با حضور مدير كل طرح و برنامه بودجه دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت :
تشريح برنامه استراتژيك و آغاز اجراي برنامه پنجساله (94-90) در افق 1404 دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشكي تهران
دكتر سيد شهاب الدين محسني معاون پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران طي گفتگويي از تشكيل جلسه توجيهي با حضور مدير كل طرح و برنامه بودجه دانشگاه آزاد اسلامي در روز سه شنبه 3 آبان ماه سال جاري در واحد پزشكي تهران خبر داد .
معاون پژوهش و فناوري افزود : دراين جلسه مهندس حسين بديعي مدير كل طرح و برنامه بودجه دانشگاه آزاد اسلامي با طرح نكات كليدي ، مطالب مفيد و ارزنده اي را پيرامون اتمام برنامه استراتژيك و آغاز اجراي برنامه پنجساله (94-90) در افق 1404 دانشگاه ارائه نمود . وي ضمن اعلام شرايط و نحوه ارزيابي و تكميل برنامه استراتژيك واحد هاي دانشگاهي در مناطق 17 گانه كشور به تشريح الگوي پايش برنامه و بازنگري در آن وهمچنين صدور مجوز تسويه حساب نهايي با مجريان پرداخت و سپس نكات مهمي را در تنظيم و تدوين پيش بيني بودجه سال 91 مطرح نمود .
مدير كل طرح و برنامه بودجه ضمن تشريح ابعاد مختلف برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي و آغاز برنامه پنجساله گفت : برگزاري اين گرد همائي در راستاي تحقق اهداف مقدس دانشگاه آزاد اسلامي و تاكيد رياست عاليه دانشگاه مبني بر حركت برنامه محور واحدها در چهار چوب برنامه ريزي استراتژيك و بر اساس نقشه علمي كشور و نيز دستورالعملي است كه در اواخر سال 1387 به تمام واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شده است .
مهندس بديعي افزود : سال شروع برنامه از سال 88 به 89 و سال اتمام برنامه از سال 93 به 94 تغيير يافته و پيش بيني جداول كمي بر اساس شرايط زماني جديد تنظيم مي گردد . گفتني است در اين جلسه كه به همت سيد عليرضا موسوي نماينده محترم دبير خانه منطقه 8 و با هماهنگي اسماعيل نوار بافي مدير طرح و برنامه و بودجه واحد پزشكي تهران برگزارگرديد ، مديران و كارشناسان دفاتر طرح و برنامه و بودجه كليه واحد هاي منطقه 8 به همراه مجريان طرح استراتژيك حضور يافته و در خصوص تدوين اهداف كلان و پيش بيني بودجه به شيوه عملياتي به بحث و تبادل نظر پرداختند .

 

 
 

تشريح برنامه استراتژيك و آغاز اجراي برنامه پنجساله (94-90) در افق 1404 دانشگاه آزاد اسلامي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview