جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      كسب مقام قهرماني دانشجويان دختر واحد پزشكي تهران در مسابقات دانشجويي منطقه 8

 

     دكتر فرزاد شايقي معاون دانشجويي واحد پزشكي تهران ، طي گزارشي از قهرماني دانشجويان دختر تيم شطرنج و تنيس روي ميز بانوان واحد پزشكي تهران در مسابقات دانشجويي منطقه هشت دانشگاه آزاداسلامي به ميزباني واحدهاي تهران جنوب و تهران مركزي خبر داد .
معاون دانشجويي واحد پزشكي تهران گفت : : در اين سري از مسابقات كه درتاريخ هاي 24 مهرماه و دوم آبانماه سال جاري برگزار شد دانشجويان دختر واحد پزشكي تهران موفق به كسب مقام اول انفرادي در رشته شطرنج و كسب مقام دوم تيمي در رشته تنيس روي ميز شده اند
دكتر شايقي افزود : در مراسم اختتاميه كه با حضور روساء معاونين دانشجوئي و سرپرستان تربيت بدني منطقه 8 برگزار گرديد از ورزشكاران دانشگاه آزاد اسلامي - واحد پزشكي تهران با اهداي مدال و لوح تقدير تجليل به عمل آمد .دكتر شايقي گفت : خانم تني خاچاطوريان دانشجوي رشته علوم آزمايشگاهي واحد پزشكي تهران موفق به كسب مقام اول انفرادي و اخذ عنوان مقام دوم تيمي در رشته شطرنج و قهرمان اين سري از مسابقات شده است . وي سپس فهرست اسامي قهرمانان دختر واحد پزشكي تهران را به شرح مواردزير اعلام نمود: ليلا كامياب و شيرين آخوندزاده دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي ، موفق به كسب مقام دوم تيمي در تيم شطرنج و پريسا صمديان دانشجوي رشته پزشكي و فائزه عبدلي دانشجوي رشته هوشبري موفق به كسب مقام دوم تيمي در رشته تنيس روي ميز شده اند . معاون دانشجويي واحد پزشكي تهران ضمن تبريك به دانشجويان از زحمات سركار خانم دكتر فريده شجاعي مسئول تربيت بدني واحد پزشكي تهران و خانم زهرا حياتي سرپرست تيم و آقاي فريدون كيواني مربي تربيت بدني واحدپزشكي تهران تقدير و تشكر نمود .

 

 
 

كسب مقام قهرماني دانشجويان دختر واحد پزشكي تهران در مسابقات دانشجويي منطقه 8 نسخه قابل چاپ

Preview