جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتشار مقالات عضو هيات علمي و رئيس دانشكده بهداشت واحد پزشكي تهران در ژورنالها و مجلات علمي – پژوهشي

 

     دكتر محمد رضا خاني عضو هيات علمي و رئيس دانشكده بهداشت واحد پزشكي تهران از جمله اساتيد و پژوهشگران فعال اين واحد دانشگاهي است كه تا كنون در حيطه علوم زيست محيطي تحقيقات متعددي انجام داده است . گفتني است اكثر اين آثار در ژورنال ها و مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي ( ISI ) نمايه شده است .

جديدترين مقالات نامبرده كه به چاپ رسيده است به شرح زير مي باشد:

الف- مقاله اي كه در چهل و چهارمين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست تحت عنوان « بررسي وضعيت آلودگي ميكروبي در منابع آب زير زميني اسلامشهر» به چاپ رسيد .

ب- سه مقاله كه به طور همزمان در كنفرانس بين المللي AGBA كه از معتبرترين كنفرانس هاي اقتصادي در زمينه ( اقتصاد محيط زيست ) مي باشد ، به صورت متن كامل ( Full Text) به چاپ رسيده است . عناوين اين مقالات عبارتند از :

· Roll Of Education In Solid Waste Management And Economic Development In Qazvin

· Competency Framework For FIRST Line Manager And Organizational Chang

· Human Resource Re – Engineering And Knowledge Management In Facilitation Of World Economy Process

گفتني است ستاد مركزي كنفرانس AGBA كه در سال 2011 - 2010 در كشور مالزي برگزار گرديد ، در كشور آمريكا مي باشد .

پ-ديگر مقاله رئيس دانشكده بهداشت واحد پزشكي تهران كه در ژوئن 2011 در ژورنال ISI

AN INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES AND ENVIRONMENTAL SCIENCES))

به چاپ رسيده است ، مقاله اي است با عنوان :

BIOMONITORING OF AIR POLLVTION SULFUR DIOMIDE (SO2 ) BY LICHEN . LECANORA MULARIS

ت- مقاله ديگري نيز تحت عنوان " بررسي اثر غلظتهاي مختلف آلاينده دي اكسيد نيتروژن بر شاخص زيستي گلسنگ Lecanora muralis » در آخرين شماره مجله علمي – پژوهشي دانش زيستي ايران به چاپ رسيده است .

واحد پزشكي تهران از همت و تلاش ايشان و ساير اعضاي هيات علمي كه با توليدات علمي خود در عرصه هاي علمي و پژوهشي ، زمينه حضور موثر دانشگاه آزاد اسلامي در مجامع ملي و بين المللي را فراهم

مي آورند تقديرمي نمايد .

 

 
 

انتشار مقالات عضو هيات علمي و رئيس دانشكده بهداشت واحد پزشكي تهران در ژورنالها و مجلات علمي – پژوهشي نسخه قابل چاپ

Preview