جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      حادثه دلخراش مرگ فرزند استاد نمونه واحد پزشكي تهران

 

     در اولين ساعات شروع كاري روز شنبه 26 آذر ماه سال 90 خبر اندوهباري منتشر و بيكباره واحد پزشكي تهران در سكوت غم انگيزي فرو رفت . با خبر شديم سيد محمد مهدي شوشتريان دانشجوي سال آخر رشته پزشكي دانشگاه تهران و فرزند برومند دكتر سيد محمد مسعود شوشتريان استاد نمونه ، پژوهشگربرتر و مدير گروه رشته فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي در حادثه دلخراش تصادف و در سن 25 سالگي جان به جان آفرين تسليم كرد. خبر كوتاه بود ولي بسيار عميق و جانگداز . تمام اساتيد ، دانشجويان و كاركناني كه در طول سالها از نزديك بادكتر شوشتريان همكاري داشته اند ، او را با شخصيت انساني ، والا ، شريف ، پر تلاش ، نيكو كار و متواضع مي شناسند . تحمل داغ فرزند براي همگان سخت است . ولي بايد ديد آيا دكتر شوشتريان استاد نمونه واحد پزشكي تهران اين بار نيز مي تواند مثل هميشه براي اطرافيان خود سر مشق و الگوي خوبي در برابرآنچه خداوند براي بندگان صالح خود مقرر مي دارد باشد ؟
بدون شك اين انتظار از انساني مسلمان و وارسته همچون دكتر شوشتريان بعيد نيست . هيئت رييسه ، اعضاي هيات علمي ، کارکنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران ضمن ابراز همدردي و تسليت به خانواده داغدار دكتر شوشتريان و بخصوص همسر و تنها دخترش ، از خداوند قادر متعال براي آن جوان ناكام علو درجات الهی و براي بازماندگانش صبر و شكيبائي خواستار است.

 

 
 

حادثه دلخراش مرگ فرزند استاد نمونه واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview