جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      راه اندازي و تجهيز بخش زايمان بي درد در بيمارستان جواهري

 

     با حمايت رئيس واحد پزشكي تهران صورت گرفت :
راه اندازي و تجهيز بخش زايمان بي درد در بيمارستان جواهري
دكتر ژيلا امير خاني رئيس دانشكده پزشكي واحد پزشكي تهران از راه اندازي و تجهيز بخش زايمان بي درد در بيمارستان جواهري خبر داد .
رئيس دانشكده پزشكي گفت : با حمايت دكتر احمد فيروزان رئيس واحد پزشكي تهران و در اجراي سياست هاي اجرائي دكتر ناصر رهبر رئيس بيمارستان جواهري در امر توسعه و همچنين ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني بيمارستان جواهري ، اقدامات وسيعي در جهت استقرار تجهيزات مربوط به زايمان بي درد در بيمارستان جواهري انجام شده است .
وي خاطرنشان ساخت : با هماهنگي و جديت اعضاي گروه زنان و زايمان واحد پزشكي تهران از اين پس در بخش هاي فعال اين بيمارستان زايمان بي درد توسط پزشكان متخصص و فوق تخصص در رشته زنان صورت مي پذيرد .
دكتر اميرخاني در باره اهميت زايمان به روش بي درد گفت : دشواري تحمل درد زايمان بر كسي پوشيده نيست . هر چند علم پزشكي براي شمار زيادي از زنان در كشورهاي توسعه يافته اين فرصت را فراهم كرده تا بر اين درد جسماني كه نوعي فرآيند فيزيولوژيك است غلبه كنند، با اين وجود هنوز هم ترس از درد زايمان از مهمترين علل‌ امتناع زنان كشورمان از زايمان طبيعي است وي افزود زايمان يك امر فيزيولوژيك و كاملاً طبيعي است كه بر اساس برخي فعاليت‌ها و تغييرات منظم طبيعي خود به خود انجام مي‌شود. با اين وجود در تمام زنان باردار روند زايمان يكسان نيست و عوامل متعددي مانند عوامل ذاتي و اكتسابي مانند برخي بيماري‌ها مي‌توانند سير حاملگي را تغيير داده، موجب افزايش زايمان به صورت غيرطبيعي سزارين شوند.
رئيس دانشكده پزشكي افزود : از اوايل آذرماه سال 90 و با هماهنگي اعضاي فعال گروه زنان واحد پزشكي تهران از اين پس شرايطي فراهم شده است كه مادران مراجعه كننده به بيمارستان جواهري بتوانند با آرامش از روش زايمان بي درد بهره مند گردند .

 

 
 

راه اندازي و تجهيز بخش زايمان بي درد در بيمارستان جواهري نسخه قابل چاپ

Preview