جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته هاي علوم پزشكي در واحد پزشكي تهران

 

     با همكاري معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي و تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي صورت مي گيرد :

برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته هاي علوم پزشكي در واحد پزشكي تهران

دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گفتگوئي از برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي رشته هاي علوم پزشكي در واحد پزشكي تهران خبر داد .

دكتر ادهمي گفت : آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و دارو سازي روزپنجشنبه يازدهم اسفند ماه سال جاري راس ساعت 9 صبح در در ساختمان دانشكده پرستاري و مامائي و سالن تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران برگزار مي گردد .

وي افزود : قرنطينه ساختمان دانشكده پرستاري و مامائي روز چهارشنبه 10/12/90 از ساعت 13 لغايت ساعت 13روز پنجشنبه 11/12/90 مي باشد .

آقاي اباسط ميرزائي رئيس آموزش كل واحد پزشكي تهران در باره چگونگي و نحوه برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي گفت : آزمون فوق تحت نظارت هيات اعزامي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي و معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و با همكاري دست اندركاران اجرايي حوزه معاونت آموزشي واحد پزشكي صورت خواهد گرفت .

شايان ذكر است : آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته علوم پزشكي همه ساله در دونوبت و به فاصله زماني شش ماه در شهريور و اسفند ماه برگزار مي شود و دانشجويان رشته هاي گروه پزشكي براي ورود به مقاطع بالاتر تحصيلي در آزمون جامع علوم پايه ( از علوم پايه به مقطع فيزيو پاتو لوژي ) و آزمون پيش كارورزي ( از مقطع كارآموزي باليني به كارورزي ) در اين آزمونها كه بصورت جامع و سراسري برگزار مي گردد شركت مي كنند گفتني است : مجموعه سوالات آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته علوم پزشكي ازسوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طرح و بطور همزمان در همه دانشگاههاي دولتي علوم پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور اجرا مي شود .

 

 
 

برگزاري آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي رشته هاي علوم پزشكي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview