جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      با موافقت دکتر جاسبی بیمارستان بوعلی وابسته به واحد پزشکی تهران بصورت هیات امنائی اداره می شود

 

     رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران طی مصاحبه ای اعلام نمود با موافقت دکتر جاسبی تصمیم گرفته شده است ، به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی ، پژوهشی و درمانی بیمارستان بوعلی ، اداره بیمارستان بوعلی توسط هیات امنایی متشکل از چهار واحد دانشگاهی ، تهران پزشکی ، تهران شمال ، تهران جنوب و تهران مرکزی انجام پذیرد . دکتر فیروزان افزود:ازاوایل آبان ماه سال جاری وپس ازتصویب موضوع ،جلسات متعدد هیات امنا بطورمنظم تشکیل و تصمیمات مهمی برای آینده بیمارستان بوعلی اتخاذ شده است . وی گفت بیمارستانهای دانشگاهی و آموزشی در سراسر دنیا هزینه فوق العاده ای دارد . در ایران پرداخت هزینه های بیمارستانهای آموزشی و درمانی دانشگاههای سراسری توسط دولت پرداخت می شود اما در دانشگاه آزاد اسلامی برای تامین هزینه های سنگین بیمارستان به همکاری و مشارکت واحدهای مختلف دانشگاه نیاز می باشد . و این تصمیم بدین دلیل اتخاذ شده است . گفتنی است بیمارستان بوعلی یکی از بزرگترین بیمارستانهای دانشگاه آزاد است که با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در مدخل ورودی شرق تهران از قابلیت های ویژه ای برای توسعه و ارائه خدمات درمانی به بیماران برخوردار است

 

 
 

با موافقت دکتر جاسبی بیمارستان بوعلی وابسته به واحد پزشکی تهران بصورت هیات امنائی اداره می شود نسخه قابل چاپ

Preview