جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري «كارگاه آموزشي نسخه نويسي » در واحد پزشكي تهران

 

     با همكاري مركز EDO و شوراي مشاركت دانشجويي دانشكده پزشكي صورت گرفت :
برگزاري «كارگاه آموزشي نسخه نويسي » در واحد پزشكي تهران
دكتر ژيلا اميرخاني رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي ، طي گفتگوئي از برگزاري نشست آموزش نسخه نويسي دانشجويان پزشكي مقطع كارورزي در واحد پزشكي تهران در تاريخ پنجشنبه 24 فروردين ماه سال جاري خبر داد .
دكتر امير خاني مدرس و مسئول اين كارگاه افزود : هدف از برپائي اين نشست «آموزش صحيح و استاندارد نسخه نويسي ، ارائه اطلاعات كلي در باره داروهاي موجود در بازارهاي ايران ، معرفي سايتهاي مناسب و معتبر براي يافتن اطلاعات فارماكولوژي باليني ، آگاهي ازمراحل انتخاب داروي مناسب با محوريت بيمار » بوده و همچنين خوش خط بودن نسخه ها مورد تاكيد خاص قرار گرفت .
شايان ذكر است : اين نشست علمي كه با همكاري مركز EDO و شوراي مشاركت دانشجويي دانشكده پزشكي برگزار شد با استقبال پرشورجمع كثيري از دانشجويان كارورز پزشكي روبرو شد

 

 
 

برگزاري «كارگاه آموزشي نسخه نويسي » در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview