جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري نشست هاي دوره اي بررسي مسائل آموزشي دانشجويان واحد پزشكي تهران

 

     از سوي معاونت آموزشي واحد پزشكي تهران اعلام شد :
برگزاري نشست هاي دوره اي بررسي مسائل آموزشي دانشجويان واحد پزشكي تهران
دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گزارشي تاريخ برگزاري جلسات و نشست هاي دوره اي بررسي و پيگيري مسائل آموزشي دانشجويان گروه علوم پزشكي را اعلام نمود .
معاون آموزشي واحد پزشكي تهران با ارسال بخشنامه اي به روساي كليه دانشكده هاي پزشكي ، پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي ، مهندسي بهداشت و علوم زيستي خاطر نشان نموده است : در راستاي ارتقاء كيفي خدمات آموزشي دانشجويان گروه پزشكي ، جلسات و نشست هاي بررسي و پيگيري دوره اي نيم سال دوم سال تحصيلي91-90 با حضور مسئولين حوزه معاونت آموزشي در محل سالن اجتماعات واحد پزشكي تهران مطابق برنامه زمانبندي زير و از تاريخ دوازدهم ارديبهشت لغايت نهم خردادماه و كليه جلسات از ساعت 13:30 لغايت 15 برگزار مي گردد :
دانشكده پيراپزشكي و مهندسي بهداشت تاريخ برگزاري جلسه 12 ارديبهشت ماه دانشكده پزشكي تاريخ برگزاري جلسه 26 ارديبهشت ماه دانشكده پرستاري و مامايي ، علوم زيستي تاريخ برگزاري جلسه 9 خرداد ماه شايان ذكر است : نمايندگان محترم دانشجويان در رشته هاي مختلف مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي به دفتر معاونت آموزشي در واحد پزشكي تهران مراجعه نمايند .

 

 
 

برگزاري نشست هاي دوره اي بررسي مسائل آموزشي دانشجويان واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview