جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تسهيلات ويژه براي داوطلب معلول و بيمارآزمون91 در واحد پزشكي تهران

 

     اباسط ميرزايي رئيس آموزش كل واحد پزشكي تهران و نماينده تام اختيار برگزاري آزمون سراسري در واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود : به موجب دستورالعمل و شرايطي كه از سوي مركز آزمون سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي براي داوطلبان معلول و بيماران در كنكور سال 91 در نظر گرفته شده بود . تسهيلات ويژه اي در واحد پزشكي تهران براي داوطلبان معلول شركت كننده دركنكور امسال ارائه شد . بر اين اساس كليه داوطلباني كه با مشكل معلوليت ( ناشنوا ، نابينا و معلولان حركتي ) از سوي مسئولان سازمان مركزي به حوزه امتحاني واحد پزشكي تهران معرفي شده بودند ، در مكاني مناسب و همراه با منشي به سئوالات خود پاسخ دادند .
نماينده تام اختيار برگزاري آزمون واحد پزشكي تهران تصريح نمود : زمان پاسخگويي به سوالات آزمون سراسري براي اين دسته از داوطلبان نسبت به سايرين متفاوت است و بر اين اساس مدت زمان پاسخگويي به سوالات تقريبا 3/1 برابر زمان لازم هر آزمون در نظر گرفته شده است و داوطلبان مي بايست برابر با دستورالعمل‌هاي مربوطه نسبت به پاسخگويي سوالات اقدام نمايند .
وي افزود : همچنين به منظور ارائه خدمات حياتي و فراهم آوردن شرايط مطلوب و پيش بيني خدمات درماني داوطلبان شركت كننده يك تيم پزشكي همراه با تجهيزات كامل با استقرار يك دستگاه آمبولانس به داوطلبان اين حوزه خدمت رساني كردند . وي گفت متاسفانه در برخي از نوبت هاي برگزاري آزمون شاهد مواردي نادري از شرايط بحراني داوطلبان و انتقال به بيمارستان جواهري بوده ايم كه با هماهنگي حراست آزمون ، مسئولان بيمارستان و تيم پزشكان مستقر نسبت به رفع اين موارد اقدام شده است .

 

 
 

تسهيلات ويژه براي داوطلب معلول و بيمارآزمون91 در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview