جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تشكيل كلاسهاي آموزش ضمن خدمت درواحد پزشكي تهران

 

     زير نظر معاونت آموزشي و توسط مركز آموزش ضمن خدمت برگزار مي گردد:
تشكيل كلاسهاي آموزش ضمن خدمت درواحد پزشكي تهران
نپتون نیک انجام مسئول مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني تاريخ برگزاری و عناوين دوره های آموزشی ضمن خدمت سال 1391 واحدپزشکی تهران را اعلام نمود :
مسئول برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت واحدپزشکی تهران ضمن اعلام اين خبر افزود : به منظور ارتقاء سطح علمی اساتيد و اعضاي هيات علمي و همچنين ضرورت شرکت كاركنان درحداقل یک دوره عمومی و بر اساس دستور العمل تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت كه ازسوی دبیرخانه منطقه هشت دانشگاه ازاد اسلامی به كليه واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شده است تاريخ برگزاري دوره هاي آموزشي از هفته اول تيرماه سال 91 آغاز و در سه سطح عمومی ، پایه وتخصصی ارائه مي گردد .
وي در باره عناوين كارگاهها به اين نكته اشاره كرد كه دوره هاي آموزشي در بخش كاركنان شامل موضوعاتي از جمله مباني تكريم ارباب رجوع ، روش هاي برقراري ارتباط موفق ، نماز و احكام آن ، تربيت قراني و راهكارهاي آن ، آشنايي با اديان سنتي و اديان جديد (نوظهور ) قرائت و مفاهيم قران كريم ، گزارش نويسي ، آشنايي با نرم افزار MS.Word ، آشنايي با نرم افزار MS.Excel ، آموزش ايجاد Weblog و دوره هاي آموزشي ويژه در بخش اعضاء هيات علمي شامل : اقدام پژوهي ، آشنايي با اصول ترجمه ، قرائت و مفاهيم قران كريم ، مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي ، سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي ، آشنايي با نرم افزار MS.Word ، آشنايي با نرم افزار MS.Excel ، آموزش ايجاد Weblog وآشنائي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي در نيمسال اول سال جاري مي باشد. شايان ذكر است تعداد شركت كنندگان در اين دوره هاي آموزشي محدود بوده و به ترتيب الويت در هنگام ثبت نام است

 

 
 

تشكيل كلاسهاي آموزش ضمن خدمت درواحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview