جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      گزارش مهمترين فعاليت هاي كميته تحقيقات دانشجوئي واحد پزشكي تهران

 

     دكتر شهرزاد خاكپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشكي تهران طي گزارشي مهمترين فعاليت ها و عملكرد كميته تحقيقات دانشجوئي واحد پزشكي تهران را در طول سال گذشته مطرح نمود .
دكتر خاكپور با تشريح فعاليتهاي اين كميته به موفقيت اعضاي فعال آن در ارائه مقالات علمي متعدد در مجامع معتبر بين المللي گفت : پيشرفت هاي روز افزون در حوزه سلامت،‌ تشخيص و درمان بيماري ها در گرو تحقيقات و پژوهش هاي مداوم مراكز دانشگاهي در سراسر دنيا مي باشد. بطوري كه امروزه ، پژوهش هاي كاربردي از جمله وظائف اصلي و اهداف دانشگاه هاي معتبر مي باشد.
وي سپس به مشاركت و ارائه مقالات دانشجويان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشكي تهران اشاره نمود و گفت :
· در چهاردهمین کنگره بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدر تاريخ22 لغايت24 اردیبهشت 1390 و
· دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه (ملی – بین المللی) دانشجویان علوم پزشکی ایران اصفهان در تاريخ 15 لغايت 18 شهریور 1390 ،
· اولین کنگره بین المللی قلب و عروق دانشگاه شهید صدوقی یزددر تاريخ 6 لغايت 8 مهر ماه 1390
· هفتمين همايش پژوهشی ساليانه دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی کشور- شرق کشور25 لغايت 27 آبان ماه 1390
· در اولین همایش سالیانه دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تاريخ 4 اسفند ماه 1390
· و در سومین همایش پژوهشی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی مرکز کشور- شهرکرد در تاريخ 21 لغايت 22 اسفند ماه 1390 اشاره نمود .
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشكي تهران با تقدير و تشكر از نفرات برگزيده در كنگره هاي علمي اسامي آنان را به شرح زير اعلام نمود :
مریم محسنی کیا – سخنران برتر - اولین کنگره بین المللی قلب و عروق دانشگاه شهید صدوقی یزد گلاره ربیع صالحی – سخنران برتر - دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران (ملی – بین المللی) اصفهان شیدا کاظمی – پوستر برگزیده – اولین کنگره بین المللی قلب و عروق دانشگاه شهید صدوقی یزد سویل حمایت – پوستر برگزیده – اولین کنگره بین المللی قلب و عروق دانشگاه شهید صدوقی یزد افسانه عظیم پور – پوستر برگزیده – دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران (ملی – بین المللی) اصفهان احسان جانقلی – پوستر برگزیده – اولین همایش سالیانه دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه محمدرضا صادقی – پوستر برگزیده - اولین همایش سالیانه دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دكتر خاكپور در پايان تصريح نمود : هم اكنون مركز تحقيقات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در سايه تلاش اعضاء هيئت علمي و همكاران سختكوش آماده پذيرفتن طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه هاي پزشكي، بهداشت، علوم سلولي و مولكولي مي باشد.
وي سپس امكانات و بخش هاي مختلف مركز تحقيقات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در دانشگاه و بيمارستانها و مراكز درماني تابعه واحد پزشكي تهران را به شرح موارد زير برشمارد .
الف) مراكزتحقيقات باليني (مستقر در بيمارستان هاي‌ اميرالمومنين (ع)، جواهري و‌ بوعلي)
ب) آزمايشگاه تحقيقاتي علوم پايه شامل:
1. آزمايشگاه كشت سلول: با امكانات و تجهيزات لازم براي كشت هاي سلولي،‌ جدا سازي ويروس ها و تحقيقات اوليه ساخت واكسن ها.
2. آزمايشگاه مولكولي: با امكانات و تجهيزات لازم براي تشخيص مولكولي انواع ميكروارگانيسم ها و تحقيقات اوليه براي ساخت واكسن هاي نوتركيب.
3. آزمايشگاه ميكروبيولوژي: جهت كشت باكتري ها،‌ قارچ ها و تحقيقات انگل شناسي.
4. آزمايشگاه جنرال: جهت انجام تحقيقات بيوشيميايي،‌ بافت شناسي،‌ هماتولوژي و بهداشت.
5. آزمايشگاه تحقيقات فيزيولوژي: جهت انجام تحقيقات رفتاري و جراحي مغز حيوانات.
6. آزمايشگاه تحقيقات فارماكولوژي: با امكانات لازم جهت انجام تحقيقات بر روي حيوانات آزمايشگاهي.
7. آزمايشگاه حيوانات: با امكانات استاندارد جهت نگهداري و آزمايشات اوليه بر روي حيوانات آزمايشگاهي .

 

 
 

گزارش مهمترين فعاليت هاي كميته تحقيقات دانشجوئي واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview