جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاری کارگاه آموزش پاسخگو در واحد پزشکی تهران

 

     برگزار می گردد :زیر نظر معاونت آموزشی و با همکاری مرکز توسعه آموزش واحد پزشکی تهران
برگزاری کارگاه آموزش پاسخگو در واحد پزشکی تهران
دکتر هدیه علوی طلب عضو هيات علمي و مسئول برگزاري « كارگاه آموزش پاسخگو» طي گزارشي تاریخ و اهداف این كارگاه آموزشي را اعلام نمود .
دکتر علوی طلب در باره هدف از برگزاري این کارگاه گفت : به منظور تحقق برنامه های عملیاتی و پاسخگویی آموزش به نیازهای سلامت جامعه و با اهداف اختصاصی ، نقش عوامل خطرزای سلامت و مدیریت آن ، مزایای آموزش در عرصه و تدوین برنامه آموزش درعرصه در روز پنج شنبه مورخ 18/03/91 ساعت 12-8 در سالن EDC واحد پزشکی تهران برگزار خواهد شد وي افزود : به موجب برنامه هائي كه از سوي وزارت بهداشت و مركز توسعه آموزش علوم پزشكي اعلام شده است ، آموزش پاسخگو بیانگر رویکردي است که اساس وپایه آن پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه و توانمندسازي اساتيد و دانشجويان برای کار و ارایه خدمات به جامعه می باشد ، بنابراین تمرکز آموزش علوم سلامت باید از بیمار محور بودن به سمت جامعه محور بودن همراه با طراحی برنامه های آموزشی جهت اندازه گیری وبهبود سلامت ودرک نیازهای بهداشتی جامعه حرکت کند .
برگزاری کارگاه آموزش پاسخگو ارائه خدمات جامعه نگر و استفاده از دوره های مشاهده گری داخلی و خارجی به منظور آشنایی با برنامه های جامعه نگر سایر مراکز و تبادل نظر بین اساتید علوم پزشكي مي باشد . گفتني است : مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر محمدرضا فرتوک زاده مسئول آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند . وبدليل محدوديت ، ثبت نام بر اساس اولویت ثبت نام در مركز توسعه آموزش EDC واحد پزشکی تهران می باشد

 

 
 

برگزاری کارگاه آموزش پاسخگو در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview