جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      كارگاه كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش دروس پزشكي در واحد پزشكي تهران

 

     حوزه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي به همت مركز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) برگزار نمود :
كارگاه كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش دروس پزشكي در واحد پزشكي تهران
دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود : مركز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) واحد با همكاري دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي (EDO) اقدام به برگزاري " كارگاه يك روزه كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش دروس پزشكي " نموده است .
دکتر مهسا هاديپور جهرمي مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) واحد پزشكي تهران در باره اهميت برگزاري اين كارگاه گفت : با توجه به اهميت روند فعاليت ياددهي- يادگيري ، ارائه شيوه اي نوين در اين زمينه و ارتقا سطح دانش اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد . وي افزود : هدف كلي كارگاه يك روزه كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش دروس پزشكي ، توانمند سازي اعضاي هيات علمي در آموزش پزشكي ، آشنايي با نظريه هاي يادگيري و كاربرد آنها در آموزش دروس پزشكي عمومي مي باشد . شايان ذكر است سخنران و مدرس اين كارگاه آموزشي جناب آقاي دكتر هنرپيشه ، عضو هيات علمي معاونت آموزشي دبير خانه شوراهاي علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بوده است . گفتني است : كارگاه مزبور با حضور جناب آقاي دكتر فرهاد ادهمي مقدم معاون آموزشي ، جناب آقاي دكتر سيد شهاب الدين محسني معاون پژوهشي واحد پزشكي تهران و رياست دانشكده پزشكي سركار خانم دكتر امير خاني برگزار گرديد و تعدادي از اساتيد و پزشكان متخصص از مباحث علمي آن بهره مند شدند .

 

 
 

كارگاه كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش دروس پزشكي در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview