جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تاريخ تعطيلات تابستاني درواحد پزشكي تهران اعلام شد

 

     براي اولين بار و مقارن با ايام ماه مبارك رمضان صورت مي پذيرد :
تاريخ تعطيلات تابستاني درواحد پزشكي تهران اعلام شد
دكتر سايه بيگدلي مدير روابط عمومي تهران طي گزارشي از تعطيلي ايام ماه مبارك رمضان از تاريخ چهارشنبه 18 مردادماه سال جاري لغايت پايان تعطيلات روز عيد سعيد عيد فطر خبر داد .
مدير روابط عمومي واحد پزشكي تهران افزود : به موجب بخشنامه اي كه از سوي معاونت اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي به كليه واحد هاي دانشگاهي ارسال شده است اين تعطيلات با هدف گراميداشت ليالي القدر وبهره مندي هرچه بيشتر اساتيد ، دانشجويان و كاركنان دانشگاه ازايام پر فيض و بركت ماه مبارك رمضان و به واسطه ارزش گذاري به اين ايام و برخورداري از معنويات عبادات خاص ليالي القدر و براي اولين بار در دانشگاه آزاد اسلامي در نظر گرفته شده است .
بر اين اساس كليه ادارات واحد پزشكي تهران در تاريخ مزبور تعطيل مي باشد و شروع فعاليت هاي اداري پس از تعطيلات عيد سعيد فطر اعلام مي گردد و مراجعين محترم مي توانند قبل از تاريخ 18 مردادماه و يا پس از تعطيلات عيد سعيد فطر به اين واحد دانشگاهي مراجعه نمايند .
شايان ذكر است بيمارستانهاي تابعه بوعلي ، جواهري و امير المومنين بدليل ارائه خدمات درماني و امدادرساني به بيماران و نيازمندان امور سلامت و بهداشت مشمول تعطيلات مذكور نمي باشد

 

 
 

تاريخ تعطيلات تابستاني درواحد پزشكي تهران اعلام شد نسخه قابل چاپ

Preview