جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      طرح تشويق فرزندان ممتاز كاركنان و اعضاي هيات علمي واحد پزشكي تهران

 

     سايه بيگدلي مدير روابط عمومي واحد پزشكي تهران از اجرا شدن طرح تشويق فرزندان ممتاز كاركنان و اعضاي هيات علمي در واحد پزشكي تهران خبر داد . وي افزود : بر اساس بخشنامه اي كه درتاريخ 4 شهريورماه در اين ارتباط به معاونين ، روساي دانشكده ها ، رئيس بيمارستان جواهري ، رئيس درمانگاه قدس ، مديران و روساي ادارات واحد پزشكي تهران ابلاغ شده است . به كليه فرزندان ممتازكاركنان ، اعم از رسمي و قراردادي و همچنين فرزندان ممتاز اعضاي هيات علمي كه بصورت رسمي و تمام وقت با دانشگاه آزاد اسلامي همكاري مي نمايند ، هدايائي بصورت نقدي پرداخت وعكس آنان در روزنامه فرهيختگان چاپ مي گردد. در بخشنامه فوق از كليه واجدين شرايط درخواست شده است حداكثر تا تاريخ 20 شهريور مدارك لازم شامل اصل كارنامه تحصيلي به همراه يك قطعه عكس را به اداره كارگزيني واحد پزشكي تهران تحويل نمايند . شايان ذكر است طرح تشويق فرزندان ممتاز يكي از اقدامات پسنديده اي است كه همه ساله در آستانه روز كارمند و به پاس تقدير و تكريم از خدمات ارزشمند كاركنان و همچنين تشويق فرزندان آنان كه موفق به كسب نتايج ممتاز شده اند بصورت مادي و معنوي صورت مي پذيرد و مسئولان دلسوزو قدر شناس واحد پزشكي تهران از پيشگامان اين عرصه در اجراي مفاد بخشنامه مذكور مي باشند . ظرف 5 سال گذشته بيش از هزاران عكس از فرزندان ممتاز كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران در روزنامه فرهيختگان به چاپ رسيده كه موجب شعف و رضايتمندي كاركنان و خانواده هاي آنان شده است . فرزنداني كه امروزه اكثر آنان در مقاطع تحصلي بالاتر و دانشگاهي همچنان به افتخار آفريني در زمينه هاي مختلف آموزشي ، فرهنگي و ورزشي به تحصيل علم اشتغال دارند .

 

 
 

طرح تشويق فرزندان ممتاز كاركنان و اعضاي هيات علمي واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview