جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تاريخ ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري پزشكي و غير پزشكي اعلام شد

 

     دكتر احمد فيروزان رئيس واحد پزشكي تهران طي گزارشي از نحوه زمانبندي ثبت نام پذيرفته شدگان 1391 آزمون سراسري پزشكي و غير پزشكي خبر داد .
بر اساس اين گزارش تاريخ ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري پزشكي و غير پزشكي طي مدت شش روز و از تاريخ 25/6/1391 لغايت 30/6/1391
وي در ادامه گفت : ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشد نا پيوسته طي مدت زمان سه روز از تاريخ 1/7/1391 لغايت 3/7/1391 در نظر گرفته شده است .
طبق جدول زمانبندي ارائه شده پذيرفته شدگان آزمون سراسري پزشكي و غير پزشكي به ترتيب در روز هاي :
رشته هاي پزشكي دكتراي حرفه اي و بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي در تاريخ 25/6/1391
علوم آزمايشگاهي ، زيست شناسي سلولي و مولكولي – بيوشيمي و بهداشت خانواده در تاريخ 26/6/1391
رشته هاي اتاق عمل ، زيست سلولي ومولكولي – ژنتيك و بهداشت مبارزه با بيماريها در تاريخ 27/6/1391 .
رشته هاي مامايي،زيست شناسي سلولي ومولكولي- علوم سلولي مولكولي ومهندسي پزشكي باليني درتاريخ28/6/1391
رشته هاي پرستاري ، زيست سلولي ومولكولي – ميكروبيولوژي در تاريخ 29/6/1391و رشته تحصيلي هوشبري در تاريخ 30/6/1391خواهد بود . همچنين تاريخ ثبت نام قطعي و تحويل مدارك وپذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامي رشته هاي پرستاري ، ژنتيك و علوم جانوري يكم لغايت سوم مهرماه سال جاري در نظر گرفته شده است .
شايان ذكر است ثبت نام ذخيره هاي پزشكي نيز در تاريخ 30/6/1391 انجام مي پذيرد . بر اساس اين گزارش كليه پذيرفته شدگان مي توانند پس از انجام ثبت نام مرحله اول مطابق راهنماي مندرج در سايت واحد پزشكي تهران به آدرس زير مراجعه نمايند .
www.iautmu.ac.ir

 

 
 

تاريخ ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري پزشكي و غير پزشكي اعلام شد نسخه قابل چاپ

Preview