جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاري سمينار آموزشي هموويژلانس در واحد پزشكي تهران

 

     ير نظر معاونت بهداشت و درمان و با همكاري سازمان انتقال خون استان تهران برگزار شد :
برگزاري سمينار آموزشي هموويژلانس در واحد پزشكي تهران
دكتر ناصر رهبر معاون بهداشت و درمان واحد پزشکی تهران طی گفتگويي اعلام نمود: " سمينار آموزشي هموويژلانس " با هماهنگي سازمان انتقال خون استان تهران با حضور معاونين واحد پزشكي تهران و روساي بيمارستانهاي جواهري ، بوعلي ، امير المومنين ، جمعي از اساتيد هيات علمي واحد پزشكي تهران و اساتيد مدعو روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه سال جاری از ساعت 8-15 در سالن اجتماعات واحد پزشكي تهران برگزار شد .
مباحث كلي اين سمينارعبارتند از : تعريف هموژيلانس و اهميت آن ( فرمها ) ، آشنايي با فرآورده هاي سلولي و پلاسمايي خون و انديكاسيون هاي مصرف ، آشنايي با نحوه تزريق خون و آماده سازي بيمار و آماده سازي فرآورده خون ، آشنايي با عوارض حاد تزريق خون و نحوه درمان .
دكتر امير علي توابي دبير اجرايي و مدير بهداشت و درمان واحد پزشكي تهران در ادامه اعضای كميته علمي و سخنرانان را به شرح زير اعلام نمود : دكتر فريبا عسگري پور ، دكتر عبادا... سالك مقدم ، دكتر فرانك اعتصام – دكتر زادسر .
توابي در ادامه افزود : سمينار آموزشي هموويژلانس كه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران برگزار شده است از ساير مراكز درماني ، آموزشي و دانشگاهي اعم از بيمارستان هاي اختر ، ايرانمهر ، آسيا و معيري در سطح شهر تهران دعوت بعمل آورده است .
شايان ذكر است : سمينار مذبور داراي 5/3 امتياز باز آموزي جهت مشمولين آموزشهاي مداوم از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است .

 

 
 

برگزاري سمينار آموزشي هموويژلانس در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview