جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      عقد تفاهم نامه همكاريهاي علمي پژوهشي دفتر ارتباط با صنعت واحد پزشكي تهران با وزارت نيرو

 

     در جريان بازديد كارشناسان وزارت نيرو از مركز تحقيقات واحد پزشكي تهران مطرح شد :
عقد تفاهم نامه همكاريهاي علمي پژوهشي دفتر ارتباط با صنعت واحد پزشكي تهران با وزارت نيرو
دكتر محمد رضا خاني رئيس دانشكده بهداشت واحد پزشكي تهران طي گزارشي از بازديد تني چند از متخصصان و كارشناسان وزارت نيرو از مركز تحقيقات علوم پزشكي و آزمايشگاه هاي بهداشت ، شيمي و ميكروبيولوژي واحد پزشكي تهران در اواخر آبان ماه سال جاري خبر داد .
رئيس دانشكده بهداشت واحد پزشكي تهران گفت : هدف اصلي از اين بازديدكه با حضور اعضای هیأت ارزشیابی وزارت نيرو آقايان دكتر سالاري مشاور وزير نيرو و مدير عامل شركت آب تهران ، مهندس صيادي مدير گروه تحقيقات و بهره وري ، خانم مهندس فقيهي عضو كميته نظارت بر آزمايشگاههاي وزارت نيرو و همچنين دكتر عليرضا نجفي متخصص قلب و عروق و رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكي و دكتر شهاب الدين محسني معاون پژوهش و فناوري صورت پذيرفت ، ارزشیابی وزارت نيرو از روند فعاليت هاي پژوهشي و تجهيزات مرکز تحقیقات علوم پزشكي و برقراري هرچه بيشتر ارتباط بين دانشگاه و بخش صنعت جامعه بوده است .
دكتر خاني با تشريح امكانات مرکز تحقیقات علوم پزشكي تهران گفت : اين مركز با تكيه بر همت و توانائي علمي اساتيد و حمايت روساي محترم دانشگاه آزاد اسلامي در دو بخش باليني و علوم پايه طراحي شده است در بخش علوم پايه آزمايشگاههاي كشت سلول ، بيو تكنولوژي ، ميكروب شناسي آزمايشگاه عمومي ، فارموكولوژي و فيزيولوژي و در بخش باليني دفاتر مركز تحقيقات در هر سه بيمارستان تابعه احداث شده است . وي ابراز اميدواري نمود با توجه به شرايط مطلوب وپتانسيل موجود مرکز تحقیقات علوم پزشكي تهران بتوانيم زمينه هاي همكاري موثري را با وزارت نيرو ( آبفار تهران ) ايجاد نمائيم . رئيس دانشكده بهداشت سپس به عقد تفاهم نامه همكاريهاي علمي پژوهشي مركز تحقيقات واحد پزشكي و وزارت نيرو ( آبفار تهران ) و نيز عقد تفاهم نامه همكاريهاي علمي پژوهشي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و وزارت نيرو ( آبفار تهران ) اشاره نمود و گفت علاوه بر موارد مذكور پيشنهاداتي جهت انجام امور HSE از طرف واحد پزشكي تهران به شركت آب وزارت نيرو ارائه شده است .

 

 
 

عقد تفاهم نامه همكاريهاي علمي پژوهشي دفتر ارتباط با صنعت واحد پزشكي تهران با وزارت نيرو نسخه قابل چاپ

Preview