جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      آيا درمانگاه قدس تعطيل مي شود ؟

 

     در جريان بازديد غير منتظره رئيس واحد پزشكي تهران مطرح شد :
آيا درمانگاه قدس تعطيل مي شود ؟
در پي بروزشايعاتي مبني بر تعطيلي درمانگاه قدس وابسته به واحد پزشكي تهران و ابراز نگراني جمعي از بيماران ، مراجعين و ساكنين محلي از بسته شدن اين مركز درماني در نقطه اي از منطقه شهرك غرب تهران كه همچنان با تعرفه اي دولتي اداره مي شود ، روز دوشنبه 25 ديماه جلسه اي اضطراري با حضور دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران ، روساي بيمارستانهاي بوعلي ، جواهري ، اميرالمومنين و كليه معاونين آموزشي ، پژوهشي ، عمراني ، فرهنگي ،دانشجوئي ، مالي – اداري و همچنين مسئول اداره حراست دانشگاه در محل درمانگاه قدس تشكيل شد .
درمانگاه قدس يكي از چهار مركز آموزشي – درماني تابعه واحد پزشكي تهران است . اين مركز عليرغم برخورداري از تيم پزشكان متخصص و درمانگاه متعدد درماني و همچنين كادر فعال اداري با زياندهي شديد مالي روبرو است و مديريت اين مجموعه براي اداره ، تجهيز و ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني خود با مشكلات جدي مواجه است .
رئيس واحد پزشكي تهران در جريان بازديد غير منتظره خود از درمانگاه قدس ، وضعيت موجود اين مركز را از نزديك مورد بررسي قرار داد و در باره نحوه اداره مطلوب تر و افزايش بهره وري درمانگاه با تك تك مسئولان كادر درماني و اداري به گفتگو نشست و نظرات آنان را در اين رابطه خواستار شد .
دكتر رامين در جمع بندي نهائي و در پايان اين ديدار گفت : رسالت همه ما از انجام وظيفه خطيري كه بعهده گرفته ايم ارتقاء سيستم آموزشي رشته هاي علوم پزشكي است . همه ما مي دانيم رشته هاي علوم پزشكي نقش حياتي و تعيين كننده اي در تامين سلامت و بهداشت جامعه دارند و از اين جهت بايستي از طريق اصلاح فرايند و بهبود روشها بكوشيم تا در يك ارتباط قوي و دو طرفه به اهداف مشترك دانشگاه در زمينه تقويت سيستم آموزشي و اتصال به شبكه درمان برسيم .
وي هدف خود را از اين بازديد ارزيابي و بسيج نيروهاي علمي و پرسنل زحمتكش درمانگاه براي حفظ و ارائه طرح هائي براي بهينه سازي و افزايش بهره وري اين مركز آموزشي و درماني عنوان نمود و گفت : بايد متعهدانه تلاش كنيم با شناخت وضعيت موجود و مزيت هاي نسبي درمانگاه قدس در بازار سلامت ، از تهديدات محيطي و پيراموني خود فرصت بسازيم . و بر همه شما عزيزان است كه با درايت و احساس مسئوليت بكوشيد با توجه به سالها سابقه اجرائي و تجربيات مفيد و همچنين غيرت و تعصبي كه نسبت به حفظ اين مركز داريد ، مسئولان دانشگاه را در رسيدن به اين اهداف متعالي ياري رسانيد.
دكتر رامين با ابراز اميدواري نسبت به آينده روشن درمانگاه قدس گفت : ما براي تعطيل كردن نيامده ايم ولي تابع متغيرها نيز نمي شويم آينده را ما مي سازيم و براي پيشرفت و آباداني اين مملكت از همين نقطه هاي كوچك حركت مي كنيم بايد پذيرفت بخش عظيمي از زير بناي علمي و اكادميك نظام سلامت درگروي مشاركت دلسوزانه و متعهدانه همه نيروهاي مخلص كادر هيات علمي و غير هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي است .

 

 
 

آيا درمانگاه قدس تعطيل مي شود ؟ نسخه قابل چاپ

Preview