جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ورزش بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي همگاني مي شود

 

     درگردهمائي مسئولان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 مطرح شد :
ورزش بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي همگاني مي شود
مسئولان و نمايندگان تربيت بدني واحد هاي دانشگاهي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي روز دوشنبه 9 بهمن ماه سال جاري در سالن اجتماعات واحد پزشكي تهران به بحث و تبادل نظر پيرامون بهبود وضعيت و ارتقاء جايگاه ورزش و مسابقات ورزشي خواهران كارمند در سطح منطقه پرداختند .
روابط عمومي واحد پزشكي تهران طي گزارشي اعلام نمود : کار گروه تخصصی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 با حضور جمال الدين فرزاد شايقي معاون دانشجويي واحد پزشكي تهران ، كاظم مدني رئيس تربيت بدني منطقه 8 ، فريده شجاعي رئيس تربيت بدني واحد پزشكي تهران ، زهرا حياتي واحد دارو سازي مازيار مهراني رئيس تربیت بدنی واحد تهران شمال ، نجات علي فاضل كارشناس تربيت بدني واحد دندانپزشكي ، زري پورلاهيجي كارشناس تربيت بدني واحد پزشكي تهران، طاهر رئيسيان رئيس تربيت بدني واحد اسلامشهر ، بهرام صالح نيا رئيس تربيت بدني واحد رودهن با تشكيل جلسه اي در سالن اجتماعات واحد پزشكي تهران بر همگاني كردن ورزش بانوان در دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد نمودند .
در ابتدای مراسم فرزاد شايقي معاون دانشجويي واحد پزشكي تهران ضمن خير مقدم در خصوص ضرورت توجه به مسايل فوق برنامه و رفاهي كاركنان از جمله اهميت ورزش در دانشگاه گفت : . ورزش نقش بسیار مهمی در ارتقای سلامتی کلیه افراد جامعه به ویژه بانوان دارد و تشكيل اين جلسات و برگزاري کارگروه هاي تخصصی كمك بزرگي در جهت رفع مشكلات و همچنين ارائه راهكار هاي عملي به منظور بررسي نقاط ضعف و قوت شرايط موجود در هر بخش وحوزه واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي است .
در ادامه فريده شجاعي رئيس تربیت بدنی واحد پزشكي تهران به تشريح عملكرد و اهداف برگزاري مسابقات ورزشي كاركنان پرداخت و گفت : هدف از برگزاري مسابقات آمادگي جسماني در سطح منطقه 8 ايجاد شرايط مطلوب تر و مشاركت در اجراي طرح همگاني كردن ورزش در سطح بانوان دانشگاه آزاد اسلامي است.
شجاعي در باره چگونگي برگزاري مسابقات ورزشي كاركنان ويژه خواهران گفت : فاكتورهائي براي سنجش آمادگي جسماني خواهران در سنين مختلف براي خواهران و در سطح منطقه 8 در نظر گرفته شده كه با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و آزمايشهاي ورزشي مناسبي كه طراحي شده است زير نظر يك متخصص پزشكي ورزشي و در حضور پزشك معتمد در هر واحد دانشگاهي صورت مي پذيرد . طراحي اين فاكتورهاي ورزشي جهت سنجش آمادگي جسماني بانوان در سنين مختلف است .
در پايان كاظم مدني رئيس تربيت بدني منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نمود : زمان برگزاري مسابقات درون دانشگاهي اواسط ارديبهشت ماه سال 92 و زمان برگزاري مسابقات ورزشي در سطح منطقه 8 اواسط تير ماه مي باشد . وي افزود : هم اينك بسياري از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي داراي سالن ها و امكانات ورزشي مطلوب و مجهزي هستند ولي تجهيز سالن هاي ورزشي تمام واحد هاي دانشگاهي و برگزاري مسابقات ورزشي بويژه در سطح بانوان در همه واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي از اهداف ما در سال آينده است .

 

 
 

ورزش بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي همگاني مي شود نسخه قابل چاپ

Preview