جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب معاون دانشكده بهداشت در واحد پزشكي تهران

 

     دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران طي حكمي اباسط ميرزائي عضو هيات علمي و رئيس اداره كل آموزش اين واحد دانشگاهي را با حفظ سمت بعنوان معاون دانشكده بهداشت واحد پزشكي تهران منصوب نمود .
گفتني است ميرزائي يكي از ده ها دانش آموخته موفق واحد پزشكي تهران مي باشد كه پس از فراغت از تحصيل در همين دانشگاه جذب و با انجام وظايف بسياري از امور اجرائي ، آموزشي با توانمندي هاي اثربخش در خدمت جامعه دانشگاهي بوده اند.
ميرزائي تجارب مفيدي همچون نمايندگي تام الاختيار در برگزاري آزمونهاي سراسري و مديريت اجرائي در ايجاد و راه اندازي مركز تحقيقات علوم پزشكي را در كارنامه سوابق اجرائي و مديريتي خود دارد .

 

 
 

انتصاب معاون دانشكده بهداشت در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview