جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ساختار معاونت درمان در دانشگاه آزاد اسلامي تعريف نشده است

 

     در اولين نشست شوراي درمان واحد پزشكي تهران مطرح شد
ساختار معاونت درمان در دانشگاه آزاد اسلامي تعريف نشده است
دكتر سيد احمد سيد مهدي سرپرست جديد معاونت درمان واحد پزشكي تهران با حضور در اولين نشست شوراي درمان ، جايگاه فعلي و معضلات ساختاري اين معاونت را در سطح كل دانشگاه آزاد اسلامي تشريح نمود . وي مهمترين هدف و چشم انداز اين معاونت را بازنگري در اصلاح قوانين و دستورالعمل هاي مربوط به حوزه درمان در دانشگاه آزاد اسلامي برشمارد .
معاونت درمان واحد پزشكي تهران سپس با تاكيد بر ضرورت ايجاد تحولات بنيادين در ساختار كلي اين معاونت گفت : بسياري از مشكلات و معضلات پيش رو حيطه معاونت درمان دانشگاه آزاد اسلامي بدليل خلاء و نقص قوانين در سيستم كلي دانشگاه آزاد اسلامي است زيرا حيطه درمان در چارچوب و ساختار اصلي دانشگاه طراحي و پيش بيني نشده است و از آنجائيكه آموزش عالي در كشور تابعي از دو وزارتخانه علوم و همچنين وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه هريك چارچوب و قوانين خاص خود را مي طلبد. از ديگر سو بحث درمان در دانشگاه آزاد اسلامي تابعي از آموزش است و براي آموزش بهتر دانشجويان ورود به بحث درمان اجتناب ناپذير است . در وضعيت كنوني الگوبرداري بسياري از مقررات و مصوبات دانشگاههاي دولتي بعنوان نهاد ها و پيشگامان آموزش گروه علوم پزشكي با مقتضيات دانشگاه آزاد اسلامي همخواني ندارد. دكتر سيد مهدي سپس به اهميت و نقش حياتي رشته هاي علوم پزشكي و نقش دانشگاه آزاد اسلامي در تامين و ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه اشاره كرد و گفت :
در حال حاضر واحد پزشكي تهران با در اختيار داشتن سه بيمارستان معتبر آموزشي – درماني و يك پلي كلينيك تخصصي در چهار گوشه شهر تهران داراي ظرفيت و توانمنديهاي بالقوه بسياري ، نه تنها در زمينه آموزش بلكه در زمينه درمان است و اينك زمان آن فرا رسيده است جايگاه معاونت درمان ، با توجه به سهم عمده دانشگاه آزاد اسلامي در تعليم و تربيت نيروهاي جوان و فارغ التحصيلان گروه پزشكي و نيروهاي فعال در بخش پارا كلينيكي و همچنين نياز روز افزون جامعه به بهداشت و سلامت ، تعيين و مشخص شود . وي تصريح نمود : در وضعيت كنوني براي اعتلاء و بهبود وضعيت درمان دردانشگاه آزاد اسلامي ، نيازمند تدوين طرح هاي استراتژيك هستيم ، طرح هائي كه تمركز خود را بجاي اهداف بلند مدت ، بر پايه برنامه هاي كوتاه مدت ، اقتضائي و ديناميك قرار دهد و اين مهم در شوراهاي تخصصي ما در دست اقدام و بررسي هاي كارشناسانه است خاطر نشان مي سازد : اولين جلسه شوراي درمان با حضور دكتر سيد احمد سيد مهدي رئيس بيمارستان بو علي ، دكتر فرهاد سرابندي رئيس بيمارستان امير المومنين ، دكتر علي احمدي رئيس درمانگاه قدس ، دكتر حسين ياريگر روش مدير بيمارستان جواهري ، دكتر امير علي توابي و كليه مترون ها و مديران داخلي مراكز درماني تابعه واحد پزشكي تهران در محل دفتر رياست بيمارستان بوعلي برگزار گرديد .
گفتني است اين نشست با تفكيك اعضاي حاضر به دو گروه تخصصي متشكل از مترون ها خانم ها : صانعي (سرپرستار بيمارستان امير المومنين ) اميدوار (سرپرستار بيمارستان جواهري ) واحدي (سرپرستار بيمارستان بوعلي ) و علائي نماينده گروه پرستاران واحد پزشكي تهران و گروه اجرائي متشكل از روساٌ و مديران داخلي بيمارستانها ، به منظور طرح مسايل ويژه در هر گروه تخصصي و همچنين تصميم گيري يكسان و هماهنگ براي كليه مراكز درماني تابعه واحد پزشكي تهران بپايان رسيد و مقرر شد تا رسيدن به نتايج مطلوب جلسات منظم شوراي درمان هر هفته در يكي از بيمارستان هاي فوق الذكر تداوم يابد .

 

 
 

ساختار معاونت درمان در دانشگاه آزاد اسلامي تعريف نشده است نسخه قابل چاپ

Preview