جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      سرپرست جديد بيمارستان جواهري منصوب و معرفي شد

 

     دكتر شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران طي حكمي حميد چراغي را بعنوان سرپرست مديريت بيمارستان جواهري منصوب نمود . در اين حكم از خدمات ارزشمند حسين ياريگر روش بعنوان مدير اسبق بيمارستان جواهري تقدير و تشكر شده است. گفتني است : بيمارستان 100 تختخوابي جواهري يكي از چهار مركز آموزشي – درماني وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد پزشكي تهران است كه داراي بخش هاي تخصصي زنان و زايمان ، قلب ، سي سي يو ، جراحي ، پوست ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، سونو گرافي ، داروخانه و اورژانس مجهز در خدمت مردم منطقه و كليه بيمه شدگان مي باشد.

 

 
 

سرپرست جديد بيمارستان جواهري منصوب و معرفي شد نسخه قابل چاپ

Preview