جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ارائه مقاله عضو هیات علمی درکنگره بین المللی قلب درکشورامارات

 

     شیدا جلالی مربی دانشکده مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در دومین کنگره بین المللی قلب ایران وعرب که در کشور امارات برگزار گردید شرکت نموده و موفق به ارائه یک مقاله به صورت سخنرانی ودومقاله در قالب پوستر گردید. این مقالات در باره بررسی استرس وراهکارهای کاهش آن درجراحان قلب ، متخصصان بیهوشی و پرستاران اتاق عمل بوده است این کنگره از تاریخ دوم تا چهارم فروردین ماه مطابق با 21 تا 23 مارس 2008در دبی برگزار گردید . گفتنی است دبیر علمی این کنگره دکتر زیبائی نژاد متخصص قلب وعروق وبا حضور چند تن ازاساتید بزرگ ایرانی ازجمله :دکتر کلانتر معتمد و دکتر فرشچیان رئیس بیمارستان ایرانیان دبی ، وجمعی از متخصصان وپزشکان از سایر کشورها بوده است . از دیگر نکات گفتنی این که خانم جلالی با استفاده از قوه ابتکار و خلاقیت خود توانست مقاله علمی خود را با زنده کردن یاد خلیج همیشه فارس ایران در قالب نما هنگ در آخرین صفحه power point خود بپایان رسا ند . قدر مسلم حضور و شرکت محققان و تلاشگران کشورمان در مجامع علمی موجب عزت و اعتبارو سربلندی کشورمان ایران است . خانم جلالی آخرین مقاله خود را در اسفند ماه سال گذشته با عنوان بررسی ومقایسه میزان استفاده از سایت کامپیوتری دانشگاه توسط مدرسین ودانشجویان علوم پزشکی در" کنگره آموزش در علوم پزشکی " شهرستان یزد ارائه نموده است .

 

 
 

ارائه مقاله عضو هیات علمی درکنگره بین المللی قلب درکشورامارات نسخه قابل چاپ

Preview