جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      پويائي منابع انساني و استقلال مالي پيش شرط هاي لازم براي ايجاد هر گونه تحول بنيادي در ساختار بيمارستان جواهري است

 

     در مصاحبه بارئيس جديد بيمارستان جواهري مطرح شد :
پويائي منابع انساني و استقلال مالي پيش شرط هاي لازم براي ايجاد هر گونه تحول بنيادي در ساختار بيمارستان جواهري است دكتر سيد احمد سيد مهدي سرپرست جديد بيمارستان جواهري طي مصاحبه اي وضعيت كنوني و برنامه هاي آتي بيمارستان جواهري تابعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران را تشريح نمود .
سيد مهدي در اين گفتگو با اشاره به برخي معضلات و مشكلاتي كه مانع تحقق طرح هاي توسعه اي و اجراي برنامه هاي آموزشي و درماني پيشرفته در اين بيمارستان مي شود گفت : مهمترين مسئله اي كه در حال حاضر فرآيند تصميم گيري در حوزه مديريت و همچنين تمركز بر روند اصلاح و بهبود روش ها را در اداره بيمارستان جواهري دچار تاخير و اختلال مي سازد ، روند كند گردش كاري ناشي از وابستگي مالي شديد بيمارستان به سيستم مالي دانشگاه است . وي افزود : در مسير ارتقاء و توسعه كمي و كيفي خدمات درماني – آموزشي بيمارستان جواهري ، استقلال مالي اين بيمارستان يكي از ضروري ترين اقدامات پيش روي مديريت است. وي در تشريح اين مشكل گفت : در وضعيت كنوني بيشترين وقت مديريت صرف امضاء اوراق و اسناد مربوط به امور مالي و حسابداري ؛ آنهم براي معمولي ترين هزينه ها مي شودكه اين موازي كاري بهيچوجه متناسب با اهداف عالي و چشم انداز اين بيمارستان براي تبديل شدن به يك مركز و بيمارستان تخصصي درماني زنان ، اطفال و نوزادان و همچنين كاهش هزينه سرانه براي يك تخت بيمارستاني نيست .
وي ايجاد انگيزه و پويائي پرسنل درماني را از ديگر اهداف خود برشمرد و گفت : بدليل عدم تحقق بسياري از مطالبات و رواج روحيه نااميدي Hopelessness بسياري از همكاران توانمند ما كارائي خود را از دست داده اند و به شرايطي كه بهيچوجه در خور شان و جايگاه آنان نيست خو گرفته اند . واين عادت به وضعيت موجود ، مانع هر گونه تلاش بيشتر ، تعهد و وجدان كاري شده است . و مجموعه اي از اين شرايط باعث شده است كه بيمارستان جواهري همچون بسياري از بيمارستانهاي آموزشي دچار زياندهي شديد باشد و تمامي اين عوامل مي طلبد كه با اتخاذ يك استراتژي اقتضائي و تعيين سياست هاي راهبردي و مبتني بر فكر و انديشه و با دلسوزي به رفع تمامي اين موانع همت گمارد . شايان ذكر است : دكترسيد مهدي در اواخر ارديبهشت سال جاري طي حكمي از سوي شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران با حفظ سمت قبلي بعنوان رئيس بيمارستان جواهري منصوب شده است . وي در حال حاضر رئيس بيمارستان بوعلي است و سوابق و تجربيات ثمر بخش وي در اداره اين بيمارستان باعث انتصاب وي شده است.
گفتني است : بيمارستان آموزشي – درماني جواهري يكي از چهار مركز درماني وابسته به واحد پزشكي تهران مي باشد كه در مساحتي به وسعت 3 هزار و 600 متر مربع بناي مفيد داراي بخش هاي قلب ، سي سي يو ، زنان و زايمان ، جراحي ، پوست ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، سونوگرافي ، داروخانه و اورژانس مجهز و اتاق هاي خصوصي و عمومي بوده كه در خدمت مردم منطقه و كليه بيمه شدگان مي باشد .

 

 
 

پويائي منابع انساني و استقلال مالي پيش شرط هاي لازم براي ايجاد هر گونه تحول بنيادي در ساختار بيمارستان جواهري است نسخه قابل چاپ

Preview