جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تأمين استقلال مالي بيمارستانها و مركز تحقيقات علوم پزشكي از اهداف فوري معاون مالي و اداري واحد پزشكي تهران است

 

     در جريان انتصاب و توديع معاون مالي – اداري واحد پزشكي تهران مطرح شد :
تأمين استقلال مالي بيمارستانها و مركز تحقيقات علوم پزشكي از اهداف فوري معاون مالي و اداري واحد پزشكي تهران است
دكتر سيد احمد سيد مهدي طي حكمي از سوي رئيس واحد پزشكي تهران به سمت معاون مالي – اداري منصوب شد .
شاهرخ رامين رئيس واحد پزشكي تهران در جلسه هيات رئيسه روز 12 خردادماه سال جاري دكتر سيد احمد سيد مهدي را به سمت معاون مالي – اداري منصوب و از خدمات ارزشمند مهندس فرهاد خسرويان عرب در طول تصدي اين پست تقدير و تشكر نمود .
شايان ذكر است : دكتر سيد مهدي عضو هيات علمي و متخصص بيهوشي قبلاٌ نيز تجربه اداره اين معاونت را به مدت چهار سال داشته است . وي در حال حاضر رئيس بيمارستان بوعلي وابسته به واحد پزشكي تهران مي باشد .
سيد مهدي در اين جلسه يكي از عمده ترين اهداف و رسالت خود را در مقام معاون اداري و مالي اصلاح و بهبود ساختارها و چارت سازماني دانشگاه ، توسعه شغلي و توانمند سازي منابع انساني مطابق با نيازها در حوزه هاي مختلف دانشگاه اعلام نمود و گفت :
نظارت بر عملكرد و اجراي قوانين و مقررات اداري و مالي دانشگاه ، رسيدگي قانوني به امور هزينه ها ، درآمدها، تداركات ، قراردادها و اموال دانشگاه و همچنين اقدامات لازم جهت تسهيل ، تسريع و بهبود فرايندهاي اجرايي .پشتيباني فعاليتهاي ساير حوزه هاي معاونتي و دانشكده ها در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات و نيز انجام به موقع فعاليتهاي مربوط به دريافت و پرداخت هاي دانشگاه، و همچنين تسريع در ارائه خدمات و تسهيلات مالي به كارمندان ، اعضاي هيات علمي و دانشجويان متقاضي ، تسريع در تأمين نيروي انساني مورد نياز حوزه هاي مختلف دانشگاه ، برنامه ريزي ويژه در جهت تأمين منابع مالي جديد و توسعه فضاهاي فيزيكي و نيز اقدامات لازم در جهت تأمين استقلال مالي بيمارستانها و مركز تحقيقات علوم پزشكي از اهداف آتي و چشم انداز اين معاونت در جهت پيشبرد اهداف مقدس دانشگاه و اعتلاي خدمات در حوزه اداري و مالي واحد پزشكي تهران است .

 

 
 

تأمين استقلال مالي بيمارستانها و مركز تحقيقات علوم پزشكي از اهداف فوري معاون مالي و اداري واحد پزشكي تهران است نسخه قابل چاپ

Preview